På jobbet

6 tips för att bemöta ålderism

Ålderism är tyvärr en vanlig typ av diskriminering på arbetsmarknaden. Blocket Jobb tipsar om hur du bemöter ålderism och istället gör åldern till din fördel.

Äldre är idag yngre än någonsin förut. Vi är piggare och friskare långt upp i åldrarna och dessutom mer välutbildade. Och erfarna har ju äldre alltid varit. Ändå finns en ålderism, diskriminering på grund av ålder, där många arbetsgivare väljer bort arbetssökande över en viss ålder på grund av förutfattade meningar.

Ansvaret att rekrytera fördomsfritt ligger hos den som anställer, läs gärna hur ålderism undviks vid rekrytering. Den som utsätts ska inte behöva ta ansvar för förändring, men det kan ändå vara skönt att veta om vanliga farhågor hos arbetsgivare så att du kan förekomma dem.

6 fördomar om äldre och hur du bemöter dem

Överkvalificerade

Som äldre arbetssökande har du ofta mer arbetslivserfarenhet. En fördom hos arbetsgivare är att äldre därför är överkvalificerade och därmed mindre motiverade. Bemöt fördomen genom att tidigt i ditt personliga brev, eller i en personlig sammanfattnings högst upp i CV:t, förklara varför du vill ha tjänsten och hur den skulle engagera och motivera dig.

Svårt för att lära nytt

Det slitna uttrycket “det går inte att lära gamla hundar sitta” tar sig tyvärr uttryck i rekryteringsprocesser när rekryterare medvetet, eller omedvetet, tänker att äldre har svårt att lära nytt. Bemöt fördomen genom att visa på motsatsen! Lyft upp nya kurser, egen inlärning eller annan kompetensutveckling som visar att du gillar att lära dig nya saker.

Erfarna vill ha högre lön

Vissa tror att lång erfarenhet är lika med hög lön. Så behöver det inte alls vara! Det finns många skäl till att gå ner i lön; en särskilt spännande roll eller arbetsplats, en ny livssituation eller nya arbetsuppgifter. Var tydlig med att det är viktigt att ni är överens och att du är öppen för diskussion.

Äldre är inte så digitala

Även denna fördom saknar grund och botas också bäst genom att visa på motsatsen. Var aktiv på LinkedIn, gör en digital portfolio och/eller lyft fram kurser, erfarenheter och intressen som visar på att du behärskar digitala verktyg.

Trött och sliten

Att tänka att äldre är trötta, slitna och bara går och väntar på livets långa semester borde liknas med en synd. Förutom att trötthet är högst individuellt blir vi allt äldre och är piggare högre upp i åldern. Lyft upp intressen som visar på att du är pigg och aktiv. Är du 60 plus och vill jobba tio år till? Skriv det!

Det känns konstigt att vara chef över någon som är mycket äldre

Vissa känner sig obekväma av att leda personer som har mer erfarenhet än de själva, eller till och med har varit chefer. Om din kommande chef visar sig vara yngre än du är det smart att låta personen veta att du inte är ute efter en chefsroll och att du tar delegeringar på ett prestigelöst sätt.

3 tips för äldre arbetssökande

Kapa i ditt CV

Minska mängden information i din ansökan. Våga sätta ihop ett CV utifrån jobbannonsen genom att välja ut de egenskaper och erfarenheter som är relevanta för jobbet du söker – och lyft fram dem tidigt, både i ditt CV och i ditt personliga brev. Lista alltså inte hela ditt yrkesliv i kronologisk ordning. Orolig över tomma luckor? Skriv bara: ”Arbetslivserfarenhet i urval” i rubriken.

Bygg upp och nyttja ditt nätverk

Med mer arbetslivserfarenhet har du säkert ett större nätverk. Använd det och var med i så många som möjligt, både fysiska och digitala. Att till exempel ha en uppdaterad LinkedIn-profil kan vara ett sätt att knyta nya kontakter och göra sig synlig för potentiella arbetsgivare. Försök att hålla kontakten med gamla kollegor och chefer men så klart också med andra människor i din närhet. Att ingå i olika sammanhang ger perspektiv och är viktigt för både självkänslan och självförtroendet.

Lyft fram fördelar med din ålder

När du väl kommer till intervju – betona alla fördelar som finns med att du har erfarenheter. Du har ju massor av kompetens från tidigare arbetsplatser – och livet – som du kan bidra med. Kanske ökar du också mångfalden på arbetsplatsen och kan fungera som en mentor till yngre kollegor och medarbetare? Oavsett om du ska byta karriär vid 40, 50 eller 60 så har du högst troligtvis fler perspektiv än de yngre att ta med dig till bordet.

Vad är ålderism?

I svensk lagstiftning finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Med åldersdiskriminering eller ålderism menas de attityder och fördomar som finns om ålder, medvetet eller omedvetet. I arbetslivet innebär ålderism att man blir bortvald på grund av sin ålder när man söker ett arbete. Åldersdiskriminering har varit olagligt i Sverige sedan 2009.

Liknande Artiklar