Rekrytering

6 tips – så undviker du ålderism

Hur ofta tittar du på ålder bland medarbetarna hos er? Här kan du dra nytta av sex tips – för att hitta bäst kompetens och undvika ålderism – så att du inte påverkas för mycket av vad som bara är en siffra.

Ålderism, eller åldersdiskriminering, handlar om att äldre diskrimineras på grund av sin ålder. Studier har visat att av alla diskrimineringsgrunder är det flest som upplever sig diskriminerade på grund av ålder. Trots lång erfarenhet är det tyvärr svårt för äldre på arbetsmarknaden. Och du behöver inte ens vara nära pensionsålder – andra studier visar att arbetsgivares intresse för att kalla till intervju minskar redan från och med 40 års ålder. I takt med att pensionsåldern stiger kommer också detta problem att öka.

Så, vad kan du göra och hur ska du agera för att inte själv ha fördomar och istället motverka ålderism och åldersdiskriminering?

1. Se kompetensen

Många chefer uppskattar den stora erfarenhet och kunskap som äldre medarbetare besitter. Att ha varit i arbetslivet i kanske 30-40 år spelar stor roll och ger en annan trygghet i teamet! Försök därför byta tankesätt, från att ålder skulle vara något negativt till att se de positiva effekterna som teamet skulle få av livs- och yrkeserfarenheten hos äldre medarbetare. Risken är annars att ni får en stor kompetensförlust.

2. Tänk på mångfald

Att prioritera mångfald gynnar ert företag – och här räknas ålder in. En mix av yngre och äldre skapar en annan dynamik på arbetsplatsen. Undersökningar visar också att äldre är ett viktigt stöd för yngre medarbetare och nyanställda.

3. Värdesätt lojalitet

Äldre medarbetare anses ofta mer lojala mot organisationen. Ju närmare pensionsålder desto mindre benägna kan personal vara att byta arbetsplats. Det gagnar arbetsgivaren när den tid ni investerar i ny personal är oerhört värdefull. Då vill ni såklart även att medarbetarna ska vara er trogna.

4. Skippa fördomarna

Tror du att effektivitet och produktivitet hör ihop med ålder? Så är det inte. Bara för att medarbetare är 50 eller 60 år behöver hen inte vara mindre produktiv. Viktigt att veta är att det kognitiva åldrandet varierar betydligt mellan olika individer och att det inte är lika för alla. Här handlar det mycket om mindset och individ! Vissa 37-åringar känns som 63-åringar, och tvärtom. Återigen, stirra dig inte blind på en siffra – utan se personen och kompetensen bakom.

5. Regga utan ålder

Vid registreringar av jobbansökningar kan ni utesluta ålder. Ni kan också utesluta bilder (som även de kan avslöja ålder på den sökande). Att testa kandidater innan du som rekryterare läser personernas CV är också ett sätt att inte bortprioritera. Var också tydlig när ni utannonserar jobb att alla talanger är välkomna.

6. Förändra kulturen

Hur är kulturen på er arbetsplats egentligen? Pratar ni i termer om att någon är “gubbig” eller att ni är 40-, 50-, 60- eller 70-plussare? Skämt kan ofta vara mer nedlåtande än vad de är avsedda att vara – speciellt om de har med ålder att göra. Ändra kulturen om den känns mossig! Våga prata öppet om ålderism och hur ni arbetar för att motverka den. Det vinner hela organisationen på.

Text: Maja-Stina Skarstedt

Liknande Artiklar