Rekrytering

Kvinnor vill jobba hemifrån – män vill ha högre lön

Det är med blandade känslor svenskarna kommer tillbaka till jobbet – var tredje yrkesverksam har funderat på att byta jobb under semestern. Kvinnor känner mer jobbångest än män och skulle hellre jobba hemifrån, medan män vill ha högre lön. Det är några spaningar från vår nya undersökning med Kantar Sifo.

Kvinnor vill jobba hemifrån, män vill ha högre lön

På frågan hur man önskar att ens arbetssituation ska förändras efter pandemin, jämfört med innan, är det främst högre lön, större möjlighet att jobba hemifrån och ett lugnare arbetstempo man drömmer om.

 • Högre lön är högsta prio för män (35 %).
 • Kvinnor hellre vill ha en större möjlighet att jobba hemifrån (36 %).
 • För män är hemmajobb inte alls lika prioriterat (26 %).
 • Fler kvinnor (30 %) än män (21 %) vill ha ett lugnare arbetstempo.
 • Ungefär var tionde vill ha en bättre chef.

Profilera arbetsplatsen genom att ge möjlighet till distansarbete

Det är tydligt att många har fått mersmak på att jobba hemifrån. Det ses som nästan lika viktigt som högre lön. För arbetsgivare som har möjligheten att tillgodose detta är det något att lyfta, både vid rekrytering och till redan anställda. Möjligheten att jobba hemifrån efter pandemin är en viktig faktor för att få den som funderar på att byta jobb att tänka om. Pandemin har förändrat vårt sätt att jobba och det gäller för arbetsgivare att vara lyhörda inför de anställdas behov och förväntningar.

Nästan hälften av unga funderar på att byta jobb under semestern

Att komma tillbaka från semestern ger svenskarna blandade känslor inom olika yrken och i olika åldrar.

 • Tre av tio (31 %) förknippar jobbstarten med glädje eller förväntan.
 • Var femte (20 %) känner snarare oro eller ångest.
 • Var tredje (34 %) yrkesverksam funderade på att byta jobb under semestern.
 • Hela 44 % i åldersgruppen 18-29 år funderade på att byta arbete.
 • Endast 23 % funderade på att byta jobb i åldersgruppen 50-64 år (kanske p.g.a. ålderism?).
 • Fyra av tio (43 %) anställda inom den tungt coronapressade sektorn vård och omsorg funderade på ett karriärbyte under semestern.
 • Ångest eller oro inför jobbstarten är också vanligast i denna sektor (29 %).
 • Att känna glädje eller förväntan är vanligast bland dem som jobbar inom skola och utbildning (46 %).

Så vill svenskarna förändra sin jobbsituation efter pandemin

 1. Ha en högre lön (33 %)
 2. Ha större möjlighet att jobba hemifrån (31 %)
 3. Ha ett lugnare arbetstempo/stressa mindre (25 %)
 4. Ha en bättre balans mellan jobb och fritid (22 %)
 5. Ha mer flexibla arbetstider (13 %)
 6. Jobba mer digitalt (11 %)
 7. Byta jobb (10 %)
 8. Ha en bättre chef (9 %)
 9. Ha bättre arbetsvillkor (9 %)
 10. Ha närmare till jobbet (7 %)

Om undersökningen: Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer med yrkesverksamma personer i åldern 18-64 år i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa webbpanel. Onlineintervjuerna genomfördes under tidsperioden 19-30 juli 2021 och undersökningen slutfördes i augusti 2021.

Liknande Artiklar