Hoppa till innehåll

Användarvillkor Blocket Jobb

Gällande från den 30 november 2023

Välkommen till Blocket Jobb, vad kul att du har hittat hit! Blocket Jobb är en mötesplats för arbetsgivare och arbetssökande. Här kan du söka bland jobb, spara jobb som du tycker låter intressanta och skapa jobbevakningar så att du alltid kan hålla dig uppdaterad om nya jobb som passar dig.

Inledning

Tjänsten Blocket Jobb tillhandahålls av Blocket AB, org nr 556610-3429 och Schibsted Sverige AB, org nr 556536-9500 (“Blocket”, “vi” eller “oss”) i Sverige. Blocket ingår i Schibsted-koncernen (“Schibsted”). Mer information om Schibsted och de enskilda bolag som ingår i koncernen hittar du här.

När du använder Blocket Jobb åtar du dig att följa dessa användarvillkor. Utöver dessa användarvillkor regleras din användning av Blocket Jobb av Blockets allmänna villkor för annonsering, Blockets regler för annonsering, Schibsteds personuppgiftspolicy, villkoren och personuppgiftspolicyn för Schibsted-konto.

Hantering av personuppgifter

Schibsted Sverige AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som sker när du använder Blocket Jobb. Du hittar fullständig och detaljerad information om Schibsteds behandling av personuppgifter i Schibsteds personuppgiftspolicy. Där hittar du information om vilka uppgifter vi behandlar, våra syften med behandlingen av personuppgifter och vilka möjligheter och rättigheter du har. Du kan göra inställningar och val relaterade till behandlingen av dina personuppgifter i dina kontoinställningar.

Din användning av Blocket Jobb

Blocket Jobb ger dig som användare möjlighet att söka efter jobb och komma i kontakt med potentiella arbetsgivare. Du får inte använda Blocket Jobb på sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. När du använder Blocket Jobb måste du följa svensk lag och våra regler.

Blocket förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av användare som missbrukar, manipulerar eller använder Blocket Jobb i strid med användarvillkoren.

Om du vill använda Blocket Jobb i kommersiellt syfte, i annan egenskap än annonsör eller jobbsökande, måste du inhämta skriftligt godkännande från Blocket.

Användarkonto

För att kunna använda vissa funktioner på Blocket Jobb krävs det att du har ett användarkonto, detta gäller exempelvis om du vill skapa en jobbevakning eller spara annonser som du tycker verkar intressanta. Blocket Jobb använder sig av Schibsteds inloggningslösning, vilket innebär att du behöver ett Schibsted-konto för att logga in på Blocket Jobb. Du kan läsa mer om vad ett Schibsted-konto är här.

Vårt ansvar och skyldigheter

Vi ansvarar inte för de jobb som annonseras på Blocket Jobb eller för att information som presenteras på Blocket Jobb är korrekt, relevant eller fullständig. Vi kan alltså inte ställas till svars för avsaknad av information eller felaktig information som lämnas i annonsen, av arbetsgivaren eller av annan användare.

Blocket har ingen skyldighet att kontrollera jobbannonser, att inkludera jobbannonser i våra sökresultat eller på andra ställen och kan utesluta eller ta bort jobbannonser från webbplatsen på de grunder som anges i våra annonseringsvillkor.

Blocket garanterar inte en kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Blocket Jobb. Driften av Blocket Jobb kan komma att störas av ett antal funktioner utanför Blockets kontroll och Blocket ställer därför inga garantier som gäller Blocket Jobbs funktion eller tillgänglighet. Blocket kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba användaren med anledning av detta.

Vi tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av din användning av Blocket Jobb.

Blocket ersätter endast direkta kostnader som uppkommit vid användande av Blocket Jobb som en direkt följd av vårdslöshet från Blockets sida. Blocket ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador.

Förändringar i tjänsten

Blocket har rätt att göra ändringar av Blocket Jobbs innehåll, design och funktioner utan föregående meddelande. Blocket kan också när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Blocket Jobb eller ersätta Blocket Jobb med andra tjänster. I sådant fall förbehåller vi oss rätten att avsluta din tillgång till Blocket Jobb.

Länkar till andra webbplatser

Annonser och innehåll på Blocket Jobb kan innehålla länkar till annonsörers och andra tredje parters webbplatser. Blocket ansvarar inte för länkade webbplatser.

Immateriella rättigheter

Blocket, eller Blockets licensgivare, är innehavare av de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och den information som görs tillgänglig på Blocket Jobb. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Blocket Jobb. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Blocket Jobb.

Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering etc och andra metoder för systematisk användning av innehållet på Blocket Jobb är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Blocket.

Det är inte heller tillåtet att samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något annat sätt använda innehåll på Blocket Jobb, eller tillgängliggöra information som finns på Blocket Jobb på andra annonseringsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art.

Skadeersättning

Du åtar dig att hålla Blocket skadeslöst för det fall tredje part ställer krav på ersättning på grund av att du agerat i strid med dessa användarvillkor, gällande lag eller tredje parts rättigheter.

Ändringar i användarvillkoren

Blocket har rätt att ändra dessa användarvillkor och kommer då att publicera de ändrade villkoren på Blocket Jobb. De nya villkoren blir gällande för användare av Blocket Jobb från och med det datum de publiceras på Blocket Jobb.

Överlåtelse

Blocket har rätt att utan ditt samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted-koncernens moderbolag, Schibsted ASA, eller till en tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Blocket Jobb.

Tillämplig lag och tvister

Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Om du är konsument och har klagomål på Blocket Jobb kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på https://www.arn.se/.

Kontakt

Om du har frågor eller synpunkter på Blocket Jobb eller på dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss.

Blockets kontaktuppgifter är Blocket AB, 105 18 Stockholm. För snabbast svar, använd istället vårt kontaktformulär.

Meddelande till dig som användare skickas per mejl till den mejladress som du har registrerat i ditt konto.