Regler för annonsering

Här finns en sammanfattning av de regler som gäller för annonsering på Blocket Jobb. För en fullständig redogörelse av vilka villkor som gäller vid annonsering på Blocket Jobb rekommenderar vi dig att läsa våra allmänna villkor för annonsering, som finns här.

Om annonsören

Den som vill annonsera på Blocket Jobb måste bedriva yrkesmässig verksamhet, exempelvis genom ett bolag eller en förening. Privatpersoner får inte annonsera på Blocket Jobb.

Allmänt

Annonsen ska innehålla ett erbjudande om anställning hos en juridisk person, i dennes yrkesmässiga verksamhet och får inte gälla en anställning eller ett uppdrag av privat natur hos en privatperson.

Tjänsten som annonsen gäller ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i annonsen.

Annonsen ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.

Placeringsort

Placeringsorten ska stämma överens med orten där arbetsplatsen är placerad. En annons får endast avse en placeringsort. Om du vill lägga upp en annons med flera olika placeringsorter måste flera annonser skapas och betalas.

En befattning per annons

En annons får bara innehålla en befattning, men annonsen kan avse flera jobbtillfällen. Så länge som kravprofilen är densamma för de kandidater du söker kan alla sökas genom en och samma annons.

Om du söker kandidater till olika typer av befattningar måste du skapa en annons för varje befattning.

Annonseringstid

Annonsen finns publicerad till och med den sista ansökningsdag som du har valt. Därefter tas annonsen automatiskt bort. En annons publiceras dock under högst 60 dagar.

Om du vill förlänga ansökningstiden för en tjänst eller återaktivera en borttagen annons måste du köpa en ny annons.

Externa länkar

Annonsen får inte innehålla externa länkar till andra än annonsören eller arbetsgivaren.

Granskning av annonser

Samtliga annonser granskas innan publicering. Dagtid på vardagar publiceras en annons normalt inom två timmar. På helger sker granskning vid två tillfällen per dygn och därför kan det ta längre tid innan annonsen publiceras om den läggs in under en helg.

Om annonsen inte godkänns har du möjlighet att ändra den. Du har inte rätt till återbetalning av avgiften om annonsen inte godkänns.

Blocket Jobb förbehåller sig rätten att ändra innehållet i annonsen om vi bedömer att det förbättrar annonsens kvalitet.

Immateriella rättigheter

Genom att tillhandahålla en annons till Blocket Jobb ger du Blocket Jobb rätt att använda, bearbeta och distribuera annonsen och delar av den, t.ex. genom framställande av exemplar, tillgängliggörande för allmänheten på Blocket Jobbs webbplats, webbaserade tjänster och mobila applikationer och i andra kanaler som innehas av bolag inom Schibsted och andra samarbetspartners samt i marknadsföring av Blocket Jobb. Blocket Jobb har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.

Innehållet i annonsen får inte göra intrång i annans immateriella rättigheter.

Blocket Jobb kan avstå från publicering av annons eller ta bort/ändra en annons

Blocket Jobb får avstå från att publicera en annons och har rätt att omedelbart ta bort eller ändra en publicerad annons om Blocket Jobb anser att annonsen bryter mot Blocket Jobbs Allmänna Villkor.

Så kan t.ex. ske om Blocket Jobb har anledning att misstänka att:

  1. Arbetsgivaren bedriver en verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till lagbrott, eller annan verksamhet som av Blocket Jobb bedöms som oseriös, eller som skulle kunna uppfattas som stötande av enskilda eller grupper. Arbetsgivaren tillämpar oskäliga villkor i övrigt för den anställde.
  2. Syftet med annonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för anställningen.
  3. Arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde. De uppgifter som arbetsgivaren lämnat inte stämmer överens med vad som gäller för anställningen.

Blocket Jobb har även rätt att avstå från att publicera en ledig plats när aktiviteten som anställningen avser är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller om Blocket Jobb upplever det som olämpligt att medverka till annonseringen.

Tänk på…

Vid tveksamhet kring om annonsen kommer att tillåtas, kontakta vår kundservice.