Söka jobb

Så gammal måste du vara för sommarjobb

Är du sugen på att sommarjobba? Kul! Men tänk på att vissa typer av jobb kräver att du har uppnått en viss ålder. Och om du är under 18 år gäller också speciella regler när det kommer till dina arbetstider. Se här!

Första sommarjobbet är alltid speciellt. Och lite extra speciellt är det förstås när den första egna lönen kommer in på kontot.

Innan du ger dig in i arbetslivet är det bra att ha koll på att vissa jobb bara får utföras av de som uppnått en viss ålder. När du är under 18 år gäller särskilda regler för arbetstider och arbetsuppgifter. Det regleras i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Ungdomar, alltså minderåriga som fyller minst 16 år under året, får till exempel inte ha ett arbete som innebär särskilda risker. Och vissa jobb är förbjudna för den som inte fyllt 18 år. Det gäller till exempel jobb som innebär att man dyker och jobb med det farliga ämnet asbest.

De som är under 18 år får heller inte jobba mellan klockan tolv på natten och fem på morgonen. Och ju yngre du är desto strängare är reglerna kring arbetstider. Yngre och äldre barn, alltså barn upp till 16 år, får inte arbeta mellan klockan 20 och klockan 06.

Läs 5 tips för att hitta sommarjobb

Läs mer om vad som gäller utifrån din ålder.

Om du är under 13 år

Om du är under 13 år räknas du som ett yngre barn och får egentligen inte arbeta. Undantaget är om det rör sig om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmsta familjen och utan några andra anställda. Det kan exempelvis vara om din förälder driver ett företag utan anställda och du hjälper till med trädgårdsarbete.

Yngre barn kan också få uppträda och repetera vid sport-, reklam- eller kulturella evenemang, men bara om Arbetsmiljöverket har gett tillstånd för det. Till exempel vid en reklamfilmsinspelning eller sommarteater.

Om du är 13-16 år

Du räknas nu som ett äldre barn och får ha ett lätt och ofarligt arbete. Arbetet får inte innebära ett stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt. Du får exempelvis inte lyfta för tungt eller jobba i en miljö med risk för våld eller konflikter. Du får heller aldrig sälja varor som är åldersreglerade, såsom snus, alkohol och tobak.

Läs tips om hur du skaffar ditt första jobb.

Om du fyller 16 år

Nu anses du vara ungdom i arbetsvärlden – en minderårig som fullgjort din skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret. Du får fortfarande inte ha ett riskfyllt jobb och vissa arbetsuppgifter får du inte utföra.

Läs mer om arbetsuppgifter för minderåriga hos Arbetsmiljöverket.

Liknande Artiklar