Intervju

Vanliga frågor under jobbintervjun

Innan du går på en jobbintervju bör du förbereda dig på hur du ska svara på intervjufrågorna. Här är tips på några av de vanligaste, och hur du ska tänka kring dem. 

I intervjun kan du få frågor om dina yrkesmässiga och personliga kvalifikationer, dina förväntningar och vad du vet om arbetet. Kanske också om dina framtidsplaner. Många av de här frågorna dyker ofta upp och om du har tänkt igenom dina svar innan intervjun så är mycket vunnet!

En av de viktigaste förberedelserna inför en intervju är att tänka ut exempelsituationer, så planera för att ge exempel på hur du löst uppgifter och utmaningar - stora som små.

Inledande frågor

 • Berätta om dig själv.
 • Varför söker du arbetet?

Dina yrkesmässiga kvalifikationer

 • Kan du beskriva din karriär?
 • Är du nöjd med din karriär fram till nu?
 • Vilket ansvar har du haft i tidigare arbeten?
 • Varför söker du nytt arbete?
 • Har du referenser från tidigare arbetsgivare?
 • Vad tycker du att du har Iyckats bra/mindre bra med i dina tidigare arbeten?
 • Varför vill du byta jobb?
 • Vilka trender ser du i branschen?
 • Vilka slags människor arbetar du bäst med?
 • Tycker du bäst om att arbeta ensam eller tillsammans med andra?
 • Vad motiverar dig?
 • Vilken typ av chef föredrar du?

Din utbildning

 • Varför valde du utbildningen?
 • Kan du beskriva vad du lärt dig under din studietid?
 • Tycker du att din utbildning är relevant för arbetet du söker?

Dina personliga kvalifikationer

 • Vad är dina starka/svaga sidor?
 • Vad tycker du bäst/sämst om att göra?
 • Vad irriterar dig mest? Varför?
 • Vilka personliga egenskaper värdesätter du?
 • Vilka kvalifikationer har du, som är avgörande för arbetet du söker?
 • Vad har du gjort för att utveckla dig de senaste fem åren?
 • Hur ser vi att du trivs/inte trivs?

Lycka till!

Liknande Artiklar