På jobbet

Vad händer med trenden kring “quiet quitting”?

#quietquitting trendade på sociala medier under 2022 och fick oss att fundera kring vår motivation på jobbet. 2023 är lågkonjunkturen ett faktum och i USA får ett nytt begrepp uppmärksamhet, nämligen “loud layoffs”.

Pandemin satte perspektiv på jobbtillvaron för många av oss. Den ökade balansen mellan arbets- och privatliv som hemarbete innebar fick många av oss att ifrågasätta vår motivation till att jobba över och göra det där lilla extra. Sommaren 2022 började trenden kring quiet quitting växa fram där framförallt de yngre generationerna började sprida sina historier på sociala medier om hur de slutat engagera sig på jobbet. En bit in på 2023 är det istället lågkonjunkturen som skakar om på arbetsmarknaden. Stora tech-bolag i USA har varslat personal och trots att det inte är representativt för den amerikanska arbetsmarknaden i stort skapar det oro hos anställda. Som ett svar på quiet quitting har fenomenet fått benämningen loud layoff.

Hur det i sin tur påverkar quiet quitting återstår att se. Men något som står klart är att arbetsgivare behöver förhålla sig till fenomenen för att hålla motivationen uppe hos anställda. Lär dig mer om trenden och hur det kan påverka dig.

Vad är egentligen quiet quitting?

Allt började med en video på TikTok där en amerikansk ingenjör delade med sig av sina tankar kring sin inställning till jobbet. Det fortsatte med att framförallt yngre personer under #quietquitting delade med sig av hur de gör vad som krävs av dem i arbetslivet, men inte en millimeter ner. Det kan vara missvisande att begreppet kallas “quitting” eftersom det inte handlar om att faktiskt säga upp sig och sluta på sitt jobb. På svenska har det översatts till tyst nedtrappning vilket mer signalerar att det just handlar om att sluta lägga ner engagemang i sina arbetsuppgifter. Det här är några saker som kännetecknar en quiet quitter.

  • Vara väldigt noga med sina arbetstider och aldrig jobba över.
  • Inte ta på sig några extra arbetsuppgifter utöver sina ordinarie.
  • Inte intressera sig för att göra karriär eller definiera sig utifrån sin yrkesroll.

Aaron Kroon är People & Culture Director på Blocket, han har uppmärksammat quiet quitting-trenden och tror att den har uppstått som en reaktion mot en karriärskultur som inte passar alla.

– Generation Z vill i större utsträckning skilja på arbete och fritid, men även ha ett arbete med mindre krav. Nu går vi mot en lågkonjunktur och som arbetssökande kan man behöva sänka kraven. Men i det stora hela tror jag det är en trend som är här för stanna. Work-life-balance är något som både arbetsgivare och arbetstagare gynnas av i längden, säger Aaron Kroon.

Slacker eller mån om hälsan?

Anledningarna till att det har blivit en trend är flera. Att jobba över inkräktar såklart på tid med hobbies, vänner, familj och återhämtning. Quiet quitting kan också vara en motreaktion på stress där en karriärtrappa och det extra engagemang som ett steg uppåt kräver helt enkelt inte känns värt det. Ytterligare en anledning kan vara något så enkelt som att man har tråkigt på jobbet och låter det vara enbart sättet att tjäna pengar, inte uppfylla drömmar och livsmål.

I USA har många arbetsgivare reagerat negativt på trenden. De oroar sig för engagerade medarbetare och menar att fenomenet varken gynnar företagen eller de anställda. Men en strävan efter balans mellan privatliv och arbetsliv behöver inte stå i motsats till engagemang. Tvärtom kan en känsla av kontroll över arbetstider och uppgifter kan minska stress och bidra till effektivitet.

Grundar sig nedtrappningen däremot i missnöje eller en känsla av orättvisa är det sällan bra för någon. Då kan det vara läge att se sig om efter ett nytt jobb och en arbetsgivare som erbjuder det du söker.

Goda möjligheter till work-life-balance

Quiet quitting trendar framförallt i de yngre generationerna. Många av de virala filmerna i sociala medier tar upp generationsskillnader i hur man reagerar på trenden. Skämtsamt visas hur boomers, födda mellan 1946 and 1964, reagerar med rädsla att det kan drabba andra på arbetsplatsen medan generation Z, födda mellan 1997 och 2012, hejar på och driver trenden framåt.

Många företag har sedan länge tillbaka insett vikten av att attrahera nya medarbetare genom att erbjuda flexibla arbetstider, friskvård och chefer utbildade i ledarskap. Du som är på jakt efter nytt jobb har goda möjligheter att hitta en arbetsplats som respekterar ditt privatliv och där du faktiskt kommer vilja engagera dig utöver minimum.

Liknande Artiklar