På jobbet

Utsatt för mobbning på arbetsplatsen? Detta är dina rättigheter

Visste du att mobbning på arbetsplatsen klassas som ett arbetsmiljöproblem som din chef är skyldig att förebygga och hantera? Om problemen ignoreras kan det bli en dyr affär för arbetsgivaren.

Den 31 mars år 2016 infördes föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), som bland annat reglerar frågor om arbetstider, arbetsbelastning och kränkande särbehandling. I det sistnämnda ingår mobbning. Ulrich Stoetzer, med dr, psykolog och sakkunnig i organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor på Arbetsmiljöverket, berättar om storleken på problemet i Sverige:

– Under 2018 anmäldes totalt cirka 8 900 arbetssjukdomar till Försäkringskassan. I omkring 1 000 av dessa anmälningar har kränkande särbehandling (kränkning, mobbning, trakasserier eller utfrysning) uppgetts vara orsak.

Vilken hjälp finns för den som är utsatt?

Det har även förekommit ett flertal uppmärksammade fall i media de senaste åren där människor tagit sitt liv på grund av mobbning och utfrysning på jobbet. De nya föreskrifterna har dock gett effekt. Skyddsombudens larm om mobbning blir fler och kontrollerna som Arbetsmiljöverket satt in är hårdare. Fler än tidigare döms också till vite. Undrar du hur du kan få hjälp på din arbetsplats? Ulrich Stoetzer förklarar:

– Vi är en tillsynsmyndighet som ska se till att arbetsgivare följer arbetsmiljölagen. Vi representerar inte enskilda med till exempel krav på upprättelse eller ersättning. Anställda kan vända sig till sitt skyddsombud eller fackliga ombud och den som inte är medlem i något fack kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, förutsatt att kränkningen är kopplad till någon av diskrimineringsgrunderna. Man kan även prova att prata med fackombudet trots att man inte är med i facket. Ofta kan de hjälpa till ändå vid denna typ av allvarliga frågor som påverkar hela arbetsplatsen.

Vad händer om arbetsgivaren inte tar itu med problemen?

Om det inte blir någon förbättring efter att skyddsombudet slagit larm till Arbetsmiljöverket kan det bli kostsamt.

– Arbetsgivaren är skyldig att följa våra föreskrifter om det inte sker kan vi kräva att arbetsgivaren gör så, och vi kan förena våra krav med vite (böter) om så inte sker, berättar Ulrich Stoetzer. I vissa fall kan kränkande särbehandling och mobbning även gå att polisanmäla av dig som är utsatt. Det gäller till exempel sexuella trakasserier, förolämpning och ofredande. Märker du att någon mer än du blir utsatt kan det vara en bra idé att prata med den personen och uppmuntra denne också att anmäla.

Sjuk av mobbningen

Om du blir sjuk på grund av mobbningen kan du börja med att vända dig till företagshälsovården. Är du så sjuk att du får nedsatt arbetsförmåga ska detta anmälas som en arbetsskada till Försäkringskassan. Du kan ha rätt till ersättning därifrån. Det är din arbetsgivares uppgift att anmäla till Försäkringskassan, men om denne inte gör det kan du själv göra det. Var beredd på att det kan vara svårt att få igenom arbetsskador orsakade av mobbning, men det är ändå viktigt att anmäla.

Liknande Artiklar