På jobbet

Jämställt på jobbet? Så kan du själv påverka

Vi är alla gemensamt ansvariga för att tillsammans skapa en positiv och jämställd arbetsmiljö. Och det finns mycket som du själv kan göra.

5 tips på hur du kan påverka jämställdheten på jobbet:

1. Motverka härskartekniker och kränkande kommentarer

Acceptera inte härskartekniker på arbetsplatsen. Säg ifrån när någon till exempel ignorerar eller är nedlåtande mot en kollega. Var själv försiktig med skämt så att de inte sker på någon annans bekostnad och kommentera inte kollegors utseende i ett professionellt sammanhang.

Hör du någon kollega säga något kränkande eller nedvärderande om någon på jobbet, som baseras på personens kön? Säg ifrån. Skämt på andras bekostnad är aldrig schysst. Och det är alldeles för ofta kränkande kommentarer bara får glida undan. Att säga det högt gör underverk för en jämställd kultur. Hjälp varandra – stöttande kollegor ger ett vinnande team!

2. Synliggör andra som inte får lika mycket plats

Lyssna aktivt, ge respons och konstruktiv kritik. Om du upplever att kollegor på jobbet blir mer synliga än andra i möten kan du föreslå att ha rutiner för att undvika att någon blir osynliggjord. Det kan till exempel vara rutiner för hur länge varje person får tala, eller att ni fördelar talartid genom rundor.

3. Gör det lättare att kombinera arbete och föräldraskap

Alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter att förena arbete, familj och fritid. Se över och diskutera tider, planering och karriärutveckling på ditt jobb utifrån perspektivet att alla ska ha samma möjligheter att delta.

"Att involvera medarbetare från olika avdelningar med olika perspektiv är ofta gynnsamt. "

4. Var med och påverka

Granska hur väl din arbetsplats lever upp till diskrimineringslagens krav. Säg till din närmaste chef eller HR-avdelningen att du är intresserad av jämställdhet och gärna vill vara med och påverka. Att involvera medarbetare från olika avdelningar med olika perspektiv är ofta gynnsamt.

5. Se till dig själv

Det är viktigt att hela tiden se till sig själv. Hur uttrycker och beter jag mig mot mina kollegor? Kan jag göra något annorlunda och bättre för att skapa en mer jämställd kultur? Du kan till exempel tänka på att försöka använda könsneutrala ord i samtal med kollegor. Föregå med gott exempel, det sprider sig!

Liknande Artiklar