På jobbet

Så lär du dig hantera olika typer av kollegor

Han som surfar mer än jobbar, hon som alltid vill göra saker tvärtom, hen som har värderingar som mest får dig att vilja skrika… Lugn, andas. Låt oss hjälpa dig att hantera olika typer av kollegor.

Det är omöjligt att komma överens med alla. I våra privatliv kan vi välja vilka vi tillbringar vår tid med, men på jobbet har vi inte den lyxen. Vi har pratat med Sandra Lindström, leg. psykolog & föreläsare, om hur man gör för att minska friktionen på jobbet.

När ni inte delar värderingar

Fikarasten kan bli ett stort irritationsmoment om du tvingas konversera med någon som du absolut inte delar värderingar med. Här finns det två huvudsakliga vägar att gå: försöka förstå personen genom nyfikna och öppna frågor, eller helt undvika laddade ämnen. – Däremot är det viktigt att säga ifrån om någon agerar kränkande eller elakt på arbetsplatsen, förtydligar Sandra. Då ska du påtala att du önskar att beteendet omedelbart upphör. En bra minnesregel när det gäller att ge feedback till kollegor är att fråga sig om den är sann, snäll och nödvändig. Du bör svara ja på minst två av frågorna för att ge feedback, om bara en av frågorna stämmer kan du istället träna på att hålla tyst.

När ni har olika arbetssätt

Problem kan lätt uppstå när man ska samarbeta med någon och man tar sig an uppgifter på helt olika sätt. Hur gör man för att hantera det? – Ställ dig frågan om det har betydelse för det gemensamma målet att ni har olika arbetssätt, säger Sandra. Om svaret är att det går att lösa problemet på olika sätt och ändå nå det gemensamma målet så är det vettigaste att inse att ditt sätt inte är det enda.

När ni har olika arbetsmoral

Stör du dig på kollegan som slösurfar bort en stund varje dag? Eller kanske den som klockar dina fikaraster och säger till om du är borta tolv sekunder för mycket? Sandras råd handlar återigen om förståelse för att vi är olika. – Något jag pratar om i mina föreläsningar och utbildningar är vikten av att inte använda sig själv som måttstock för andra. Vi behöver träna på att visa omtanke, empati och respekt, psykologisk trygghet är en av de viktigaste faktorerna för att bygga effektiva team på arbetsplatsen och då måste vi klara av att förhålla oss till varandras olikheter.

Psykologen Sandras avslutande råd

– Allting vi känner och tänker behövs inte vädras öppet. När och om vi behöver ta upp frågor eller ge feedback till kollegor så ska det vara relaterat till sakfrågor eller konkreta beteenden som hindrar samarbetet. Att säga att någon är lat, störig eller bara irriterande kommer inte att leda till något positivt, beskriv istället hur och på vilket sätt kollegans agerande påverkar din arbetssituation och hur du skulle önska att det fungerade istället.

Liknande Artiklar