Employer branding

Employer branding – en snabbguide

Employer branding handlar om hur ditt företag uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Ditt varumärke som arbetsgivare, helt enkelt.

Ett genomtänkt employer branding-arbete är lönsamt, både på kort och lång sikt. Förutom att attrahera rätt medarbetare så säkerställer du att medarbetarna kommer in i företaget med rätt förväntningar. Det i sin tur ger vinster som ökat engagemang, produktivitet och minskad personalomsättning.

Det går att stärka sitt arbetsgivarvarumärke på många olika sätt. Lösningen ligger sällan i en enda aktivitet, utan i en kombination av aktiviteter som syftar till att:

  • Öka varumärkeskännedomen generellt.
  • Skapa förståelse för företaget bakom ert varumärke. Vad bidrar ert företag med? Vilka är företagets grundvärderingar? Vad är det som gör just ert företag till en attraktiv arbetsplats?

Allt mer på kandidaternas villkor

Under de senaste åren har vi sett ett skifte, från det rekryterande företagets till kandidatens marknad. Varför är det så? Här är fyra viktiga anledningar:

  1. Vår bransch är konjunkturkänslig. De senaste åren har vi haft högkonjunktur och då ökar konkurrensen om kandidaterna.
  2. Vi lever i ett informationsbrus. Arbetsgivare får allt svårare att sticka ut och attrahera rätt kandidater.
  3. Kandidaterna, framför allt de yngre generationerna, är mer kräsna och krävande än tidigare generationer. De premierar ofta mjuka värden som socialt sammanhang, organisationens syfte och värderingar i större utsträckning än tidigare.
  4. Folk byter jobb oftare.

"Ett starkt arbetsgivarvarumärke minskar personalomsättningen."

Varför Employer Branding?

Ett starkt arbetsgivarvarumärke:

  • Bidrar till ett större inflöde av kandidater, som dessutom visar ett större intresse när specifika tjänster annonseras.
  • Minskar personalomsättningen.
  • Gör medarbetare, kunder och leverantörer till grymma ambassadörer för bolaget. Gratis marknadsföring med andra ord!

Liknande Artiklar