Söka jobb

Framtiden bjuder på spännande it-karriärer

Gott om jobb och oändliga möjligheter till kompetensutveckling. Lite så kan framtiden sammanfattas för den som väljer en karriär inom it och data. Men mycket finns att vinna på att fler kvinnor söker sig till yrket enligt Arbetsförmedlingens senaste analys.

Det känns som vi har hört om det förut, det stora behovet av utvecklare och annan it-kompetens. Faktum är att behovet fortsätter att växa. Arbetsuppgifter som tidigare skötts av människor digitaliseras helt eller delvis över alla branscher på arbetsmarknaden. I en långsiktig yrkesanalys som Arbetsförmedlingen har gjort visas just det.

Dessutom verkar det vara ett yrkesval där du har goda chanser att trivas. I vår yrkesrapport svarade nämligen 8 av 10 som arbetade inom data och it att de var ganska eller mycket nöjda med sitt jobb.

Gott om arbetstillfällen över hela arbetsmarknaden

Arbetsförmedlingen spår att antalet som jobbar inom data och it behöver öka med minst sex procent fram till år 2038. Men det är en försiktig siffra. Skulle utvecklingen på området ske i samma takt som den gjort de senare åren kan det vara en ökning med upp emot 40 procent som behövs. En anledning till det är att yrkesrollerna behövs inom i princip alla branscher. De i största yrkesgrupperna både idag och framåt är - system- och mjukvaruutvecklare - it-arkitekter - systemförvaltare och systemadministratörer.

Fler kvinnor behövs

Trots att andelen kvinnor som jobbar inom data och it har ökat något de senaste åren så är det fortfarande ett mansdominerat område. Idag är en av fem i yrkeskåren kvinnor enligt Arbetsförmedlingens analys. På it-utbildningarna är också majoriteten män, även om könsfördelningen är jämnare där. Ungefär var tredje person bland nybörjare på it-utbildningarna är kvinna. Arbetsförmedlingens rapport tar också upp statistik från Digital Spetskompetens som visar att väl ute i arbetslivet hamnar fler kvinnor än män på andra roller än det de utbildat sig till. It-utbildade kvinnor arbetar alltså i större utsträckning än it-utbildade män inom yrken som inte direkt har med data eller it att göra.

Ökad jämställdhet skulle alltså inte bara hjälpa till att lösa kompetensbehovet på arbetsmarknaden, utan skulle också kunna bidra till att fler får utnyttja sina befintliga kompetenser.

Variation och livslångt lärande

I takt med den digitala utvecklingen är också roller och förutsättningar i ständig förändring. Dessutom finns it-roller i princip alla branscher. Du som satsar på en karriär inom data och it har alltså stora valmöjligheter både gäller typ av organisation du jobbar på och vilken produkt eller tjänst de erbjuder. Men för att möta behovet av kompetens handlar det inte bara om att få in nya personer, utan de som redan är ute i arbetslivet måste ständigt hänga med och utveckla sin kompetens.

Det innebär goda möjligheter till ett varierat arbetsliv och en spännande karriär.

Källor

Liknande Artiklar