Rekrytering

Guide till en inkluderande rekrytering

Att använda inkluderande språk i jobbannonser är betydelsefullt för att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Här hittar du några vanliga ord och fraser som kan upplevas som exkluderande, samt rekommendationer för hur de kan undvikas eller anpassas.

De sju diskrimineringsgrunderna

Inom svensk lag finns det sju diskrimineringsgrunder under diskrimineringslagen:

 1. Etnisk tillhörighet
 2. Funktionsnedsättning
 3. Ålder
 4. Kön
 5. Sexuell läggning
 6. Könsidentitet eller könsuttryck
 7. Religion eller annan trosuppfattning.

Dessa gäller i hela samhället men är kanske extra tydliga i arbetslivet. Redan innan ni skriver annonsen för en ledig tjänst bör ni fundera på vilka signaler era formuleringar sänder till mottagaren. Annonsen är er första kontakt med framtida kollegor och redan här bör ni visa att ni är en organisation som främjar mångfald och inkludering.

Åldersspecifika ord och formuleringar

Studier* visar att yngre kandidater oftare blir kallade till intervju trots annars likvärdiga ansökningar. Och i andra änden missar många företag talanger genom att ställa orimliga krav på lång erfarenhet. Tänk på det när ni skriver annonsen.

 • "Ung och energisk", "Ung miljö" – Att söka en "ung person" eller beskriva miljön som "ung och energisk" kan exkludera äldre kandidater. Fundera på varför ålder är relevant och fokusera istället på de specifika färdigheter du söker.
 • "Under x år" eller "Mellan x och y år gammal"– Dessa formuleringar kan bryta mot lagar om åldersdiskriminering och är i de flesta fall helt irrelevanta för tjänsten. Fokusera istället på nödvändiga färdigheter och erfarenheter.
 • "Minst x års erfarenhet" – Varför är ett specifikt antal år viktigt? Överväg att istället beskriva de färdigheter och kunskaper som är nödvändiga för rollen, eftersom detta kan öppna upp för fler kvalificerade kandidater.

Språk, kultur eller etnicitet

Att kräva flytande Svenska kan sitta i ryggmärgen hos rekryterare, men det är långt ifrån alltid det egentligen är nödvändigt. Fundera över rollen och arbetsuppgifterna innan ni beslutar vilka språkkunskaper som krävs.

 • "Svenska som modersmål" – Detta krav är inte tillåtet då det utesluter kandidater som inte är födda eller uppvuxna i Sverige, men som talar och skriver svenska flytande.
 • "Flytande svenska" eller "Exceptionell svenska i tal och skrift" – Vad innebär "exceptionell"? Tänk på att detta kan exkludera personer med dyslexi eller som talar olika dialekter. Specificera istället om yrket kräver professionell nivå på språkkunskaper.

Fysiska förutsättningar

Vissa yrken är fysiska och kräver en viss grad av styrka, men ni bör ändå fundera på hur ni formulerar er i annonsen.

 • "Är frisk och stark", "Kan lyfta tungt" – Beskriv istället arbetsuppgifterna och de fysiska krav som arbetet innebär istället för att efterfråga fysiska egenskaper hos personen som söker. Ni bör också se över om det finns rimliga anpassningar/hjälpmedel som kan tillhandahållas för att underlätta för alla kandidater.

Könsspecifika ord och formuleringar

Även om det inte skrivs att ni söker en man eller kvinna i annonsen, kan ord och formuleringar kraftigt signalera att ni gör det.

 • Könsneutrala titlar – Vissa yrken som varit kraftigt associerade med kön har det till och med i titeln, såsom brandman och flygvärdinna. Använd könsneutrala titlar om möjligt. Som kabinpersonal istället för flygvärdinna, talesperson istället för talesman och forskare istället för vetenskapsman.
 • Män och kvinnor – Kom ihåg att kön är mer än de juridiska kategorierna man och kvinna. Använd termer som "personer" eller "människor" för att inkludera alla.
 • Han/hon – Använd istället "du" i annonser för att tala direkt till kandidaten. Detta är både inkluderande och engagerande.
 • Endast kvinnliga/manliga sökande – Som huvudregel är detta förbjudet. Om det finns ett starkt behov av att främja underrepresenterat kön, kan positiv särbehandling vara tillåten, men detta måste vara väl motiverat.
 • Feminina eller maskulina formuleringar – Vissa ord och uttryck uppfattas som mer maskulina eller feminina. Se till att balansera språket – använd både feminina och maskulina ord för att attrahera en bredare grupp av sökande.
 • ¨Exempel på feminina och maskulina ord:
 • Feminina eller maskulina formuleringar – Vissa ord och uttryck uppfattas som mer maskulina eller feminina. Se till att balansera språket – använd både feminina och maskulina ord för att attrahera en bredare grupp av sökande

Exempel på feminina och maskulina ord:

Feminina ord Maskulina ord
Stödjande Dominerande
Empatisk Ambitiös
Relationsorienterad Handlingskraftig
Inkluderande Uthållig
Omsorgsfull Pådrivande

Jargong och "buzzwords"

I många branscher finns ord, uttryck och förkortningar som används flitigt. Även om de är självklara för er kan de vara obegripliga för personer utanför arbetsplatsen som då känner sig exkluderade. Undvik dem i rekryteringsprocessen och ersätt med mer vardagliga uttryck.

 • Till exempel "KPI", "Ideation", "USP" – Kanske kan ni istället skriva: "Mål", "Idéskapande" och "Konkurrensfördel"

Genom att tänka på dessa aspekter när du skriver jobbannonser kan du skapa en mer inkluderande och attraktiv arbetsplats för alla kandidater.

*Enligt do.se

Liknande Artiklar