Intervju

Tips inför nästa rekrytering – håll en lyckad jobbintervju

En anställningsintervju är en utmaning, oavsett om du är rekryterare eller rekryterande chef. För er som arbetsgivare är det ett stort ansvar och det är inte alltid så lätt att veta hur en professionell anställningsintervju går till.

Hur ställer man de rätta frågorna? Hur följer man upp kandidatens svar för att ta reda på mer? Hur bortser man från sig själv och inte bara går på magkänsla?

De exakta frågorna i en anställningsintervju varierar beroende på företag, roll och vem det är som intervjuar. Det största misstaget som många arbetsgivare gör är dock att ställa frågor som inte ger mer insikt om kandidaten än vad som står i deras CV. Målet för arbetsgivaren måste vara att lära sig mer om kandidaten utöver erfarenhet och tekniska färdigheter. Här finns stor potential att utforska den anställdes personlighet, utmärkande färdigheter, samarbetsvilja och problemlösningsförmåga.

Vi på Blocket Jobb vill hjälpa er att anställa den bästa kandidaten för det jobb ni utannonserar - och det viktigaste ni kan göra för att öka era chanser att göra det är att ställa rätt frågor och lyssna noga på svaren.

Vi har samlat några tips för dig att tänka på så ni kan utföra en så bra intervju som möjligt.

Minimera nervositeten

Många kandidater är nervösa inför intervjun, därför är det viktigt för dig som intervjuare att se till att kandidaten får tid att landa och slappna av innan ni drar igång. Det gör att kandidaten kan visa sitt rätta jag och att ni får en realistisk bild av personen.

Fånga kandidatens intressen

Leta efter kompatibilitet, inte bara likhet. Vi har en mänsklig tendens att anställa för oss själva, men här bör ni som arbetsgivare se bortom omedelbar kemi. De bästa teamen är de som har olika personligheter och förmågor. Tänk ditt team i sin helhet. Hur skulle ditt team gynnas utifrån personlighet och kompetens? Genom våra olikheter blir vi mer kreativa och utvecklas.

Vad har kandidaten för förväntningar?

Det är viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare att identifiera förväntningarna på jobbet, kollegorna och kanske framförallt chefen. Här har ni chans att lyfta ert bolag och ge en inblick i hur det är att jobba hos er.

Employer Branding

Trots att intervjun är kandidatens chans att visa varför hen vill arbeta på just er arbetsplats, är intervjun även ett tillfälle för kandidaten att få en bättre inblick i ert företag. Här kan ni läsa mer om Employer Branding.

Glöm inte återkopplingen

Att återkoppla till en kandidat efter en intervju kan verka självklart, men vi vill lyfta det ändå. Att ni återkopplar och hur ni gör det påverkar hur kandidaten ser dig som chef eller intervjuare och speglar hur känslan för bolaget är. En bra återkoppling blir bra reklam, även om kandidaten får ett nej den här gången.

Behöver ni inspiration för vilka frågor ni kan ställa till din kandidat har vi samlat några här:

Kan du beskriva en arbetsuppgift du är stolt över att ha utfört eller ett resultat du blev nöjd över?

Svaren på en sådan fråga kommer att återspegla kandidatens självmedvetenhet och förmåga att bedöma sin egen prestation.

Vad värdesätter du mest i ett jobb?

Lön är kanske det självklara svaret här, men det är intressant att följa kandidatens tankegång. "Vad värdesätter du mest" och "vad motiverar dig mest" kan ge två olika svar.

Utveckla den klassiska “vad är dina styrkor vs. svagheter”

Specifika frågor ger bättre svar än vaga frågor som "vilka är dina styrkor eller svagheter". Den här frågan är ofta en jobbig fråga för kandidaten att svara på. Ge kandidaten möjlighet att lyfta sina förbättringsområden kring tjänsten och tidigare tjänster så att du kan göra en så rättvis bedömning som möjligt. Fråga istället vad kandidaten ser som sina styrkor och svagheter för just den här rollen, eller kandidatens nuvarande tjänst.

Hur anpassar du dig till förändringar på jobbet?

Vi människor gillar i allmänhet inte förändringar, men att ha varit med om stora organisatoriska förändringar kan vara väldigt utvecklande. Fråga om kandidaten har exempel från tidigare arbeten och vad den tog med sig från det.

Kan du beskriva ditt ideal-team och hur ni arbetar effektivt tillsammans?

Tillåt kreativt tänkande och låt kandidaten drömma. Få kandidaten att beskriva sig själv på jobbet, vilken roll hen tar i en grupp eller hur den jobbar som bäst när och hur hen verkligen behöver fokusera.

Liknande Artiklar