Rekrytering

Onboarding under isolering

Att välkomna en nyanställd kräver ett engagemang och tid, när det sker under normala omständigheter, men hur gör man när hela företaget jobbar hemifrån under isolering?

Några veckor innan

  • Boka dag och tid för första dagen på jobbet och skicka över en länk till ert första videmöte som kollegor.
  • Se till att beställa hårdvara och annan utrustning som krävs för att den nyanställda ska kunna arbeta. Har ert företag möjlighet att buda över dator och ett startkit så är det att föredra.
  • Se till att boka upp avstämningar tillsammans varje dag den första veckan, ca 30 minuter borde räcka.

Första dagen

  • Se till att du som ledare har rensat ditt schema för att ge mycket av din tid till den nyaställde för nu behöver ni gå igenom alla olika system och se till så den anställde har tillgång till mappar och verktyg.
  • Om det är möjligt så boka gärna upp en "walk and talk" senare på dagen för att prata lite mer personligt och se till så den nyanställde känner sig trygg och fått allt hen behöver så här första dagen.
  • Gå igenom de riktlinjer som företaget satt upp för hur man jobbar hemifrån.

Första veckorna

De första veckorna handlar mycket om att få koll på alla program och system, att träffa kollegor och övriga inom företaget via videomöten. - Boka upp en virtuell aw med fokus på att lära känna den nyanställde. - Presentera den nyanställde för fler avdelningar och funktioner och bjud med hen på möten du deltar i. - Var lyhörd! Det är svårt att vara det vid videomöten men var noga med att kolla hur hen mår, på riktigt.

Grattis till en nyanställd stjärna!

Liknande Artiklar