Rekrytering

Nya EU-direktiv om lönetransparens

Är det dags att kommunicera lönespann i förväg och sluta fråga kandidaterna vad de tjänar idag? De nya direktiven från EU om lönetransparens kan förändra hur löneprocessen ser ut vid rekryteringar.

Många vill veta lönenivån innan de söker ett jobb, det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Blocket Jobb. 49 procent anger att det är mycket viktigt för dem att veta vilken lön de kommer få när de söker ett jobb. Siffran är allra högst bland de yngre generationerna.

Det kanske inte är förvånande siffror, men det är ändå vanligt idag att det dröjer en bra bit in i rekryteringsprocessen innan ämnet lön kommer upp. Och då ofta genom att kandidaten får frågan om vad hen tjänar idag. Det är en fråga som inte kommer vara tillåten enligt nya EU-direktiv som antogs av Europarådet den 24 april 2023. Vi kikade närmare på vad direktivet innebär och vad ni behöver veta när det kommer till löneförhandlingar och rekryteringar framöver.

Jämställda löner

Anställda på ett företag kommer ha rätt till att få information om genomsnittslöner för olika kategorier av arbetstagare. Det syftar till att anställda ska kunna ta tillvara på sina rättigheter bättre när det gäller lön och kan till exempel handla om att upptäcka löneskillnader mellan män och kvinnor.

Meddela lönenivå i annonsen

Arbetsgivare måste kunna visa hur lönespannet ser ut för en viss tjänst vid rekrytering. Som rekryterande arbetsgivare har ni förstås redan idag en idé om lönespann när ni ska tillsätta en tjänst, skillnaden är att nu behöver ni vara öppna med den från början. De som söker ska direkt kunna avgöra om det är en relevant tjänst innan de lägger tid på en ansökan.

Förbjudet att fråga om nuvarande lön

Om ni som arbetsgivare låter den nuvarande lönen hos en kandidat påverka lönen för tjänsten ni rekryterar till kan det påverka hur jämställda lönerna är i stort på företaget. Det ska redan vara bestämt vad en viss tjänst har för lönespann. Därför kommer det vara förbjudet för er som rekryterar att fråga kandidater om vad de tjänar idag eller har tjänat på tidigare arbetsplatser.

Nya förutsättningar vid löneförhandlingen

Det finns många åsikter om den nya lagen i Sverige, både från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas håll. Man menar att vi i Sverige redan har krav på oss att kartlägga och justera löneskillnader och att EU:s detaljerade lag kan leda till mer byråkrati.

Vad lagen kommer innebära för er som rekryterar och hur den faktiskt kommer påverka löneprocessen återstår att se. Men klart är att ingången i löneförhandlingen blir annorlunda när kandidaten redan vet vilket spann lönen ska landa inom.

Liknande Artiklar