Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Programcontroller

Publiceringsdatum
02 maj 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som programcontroller erbjuds du ett av Sveriges viktigaste controllerjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Välkommen till Finansavdelningen. Vi ansvarar för både det stöd och expertkunnande som skapar förutsättningar för verkets ledning och den operativa verksamheten i sitt löpande arbete och beslutsfattande för att Svenska kraftnät ska kunna nå sina mål.
Inom avdelning Finans ingår funktionerna som arbetar med styrning, planering och uppföljning, samordning, redovisning, utveckling och stöd.
Vi behöver kreativa, innovativa förmågor med olika kompetenser
- är Du en av dem?

Läs mer om vår arbetsplats här:
Vår arbetsplats Svenska kraftnät (svk.se)

Om tjänsten

Rollen som programcontroller för verksamhetsprojekt innebär att arbeta som en länk mellan finans och verksamheten. Du kommer att arbeta med program/projekt som drivs på Svenska kraftnät i verksamhetsportföljen, och stöttar verksamheten utifrån ett finansiellt perspektiv. Många av projekten innehåller IT-utveckling. Du är med i projektens hela kedja från uppstart till avslut. Du arbetar brett, nära chefer, portföljansvarig och programledare med underliggande organisationer. Din hemvist är finansavdelningen, enheten Portfölj och program. Verksamhetsportföljen har växt kraftigt de sista fem åren och är under utveckling/tillväxt, vilket innebär att arbetssätt, rutiner och processer är under ständig förbättring och utveckling, du kommer att vara en naturlig del även av detta arbete.

Arbetsuppgifterna består bl.a. av:
 • Stöd till programledare och projektledare avseende ekonomisk planering/ prognos, uppföljning och redovisningsfrågor.
 • Kvalitetssäkra ekonomiska beslut.
 • Driva och delta i utveckling av processer och arbetssätt.
 • Tillsammans med programledningen kvalitetssäkra att projekt och program har uppdaterad projektinformation och prognos.
 • Rapportering till programstyrgrupp och styrelse.
 • Vara föredragande av ekonomiska frågor i programledning och programstyrgruppen.
 • Sammanställa underlag för ekonomisk aktivering.
 • Utbilda organisationen i projektekonomi.
Tjänsten är placerad i Enhet Portfölj och Program tillhör avdelning Finans. På enheten finns samtliga programcontrollers på Svenska kraftnät och du kommer att ha ca 10st kollegor som arbetar med liknande arbetsuppgifter. Två arbetar mot verksamhetsprojekt och resterande med anläggningsprojekt.

Om dig

Personliga egenskaper.

För att trivas i rollen tror vi att du som person har ett driv som innebär att du sätter igång aktiviteter, uppnår resultat och har mod att hålla i och stå upp för ditt arbete. Du har förmåga att skapa goda relationer och samarbeten och gör det genom att skapa engagemang, delaktighet och samsyn.
Vidare har du ett helhetsperspektiv där du ser sakers långsiktiga betydelse och kan väga samman information och göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Du förstår hur olika delar i en verksamhet hänger samman och arbetar för gemensamma metoder och arbetssätt.
Sist men inte minst är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och kan göra svåra samband lättförståeliga.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Skallkrav.

Akademisk utbildning inom ekonomi.

Du har även erfarenhet av:
 • Arbetat som controller i stora organisationer minst 5 år.
 • Vana att arbeta i större affärssystem.
 • Goda kunskaper i Officepaketet, inte minst i Excel.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Meriterande krav.
 • Arbetat som programcontroller/projektcontroller i IT-projekt.
 • Vana av att arbeta i Unit4 Business World, (UBW), f.d. Agresso.
 • Vana av att arbete i projektstyrmodellen PPS.
 • Erfarenhet av statlig verksamhet.
Bra att veta
 • Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
 • Publiceringsdag: 2 maj 2024.
 • Sista ansökningsdag: 23 maj 2024.
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;

Rekryterande chef Åsa Johed, telefon 010-475 88 44.
Ansvarig rekryterare, Lennart Jansson, telefon 010-350 91 49.
Fackliga representanter.
Emma Thornberg, SACO, telefon 010-475 84 77.
Mikael Hedenheim, ST, telefon 010-475 84 68.

Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
23 maj 2024 (3 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.