Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Driftingenjör – med fokus på långsiktig avbrottsplanering

Publiceringsdatum
09 juli 2024
Antal tjänster
2
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Till avdelning Driften inom division System söker vi nu Driftingenjörer som varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.

Om tjänsten

Du kommer att tillhöra enheten Driftplanering som idag består av 12 medarbetare och ansvarar för planering och koordinering av avbrott samt elsäkerhetstekniska förberedelser för elektriska arbeten på transmissionsnätets anläggningar. Arbetet är varierande och med många gränsytor mot drift och underhåll, nätutbyggnad, elsäkerhet och europeiska lagkrav. Planeringen sker i samarbete med underhållsentreprenörer och Svenska kraftnäts kunder som nyttjar transmissionsnätet för överföring av el, såsom regionnät och elproducenter. På internationell nivå koordineras avbrotten med nordiska och europeiska systemansvariga för transmissionsnät.

Enheten deltar i Svenska kraftnäts projekt och program för utbyggnad av elnätet och medverkar även i framtagande av styrande underlag för verksamheten såsom driftinstruktioner och tekniska riktlinjer. Den utökade utbyggnadstakten av transmissionsnätet och de ökande krav på driften som energiomställningen medför innebär att driftplaneringen blir alltmer komplex, och Svenska kraftnät ser ett ökat behov av Driftingenjörer som kan specialisera sig inom olika delar av processen.

I arbetsuppgifterna som Driftingenjör med fokus på långsiktig avbrottplanering och avbrottsplanering i projekt och program ingår bland annat:
 • avbrottsplanering och driftplanering av elektriska arbeten nära och med spänning, och samverkan med flera av funktionerna på driftavdelningen samt med enheter på både Nät- och Systemdivisionen
 • långsiktig avbrottsplanering med koordinering av alla avbrottsbehov såväl internt som externt på tidshorisonten från 3 veckor upp till flera år
 • deltagande i elanläggningsprojekt under planering, genomförande och driftsättningar
 • planera och upprätta skriftliga förebilder för kopplingar i elnätet (så kallade driftordrar) för de anläggningsprojekt du ansvarar för
Initialt kommer fokus ligga på att lära sig grunderna i att planera och förstå kopplingar, genom att ta emot arbetsbegäran och upprätta skriftliga förebilder, för att sen lägga större fokus på långtidsplanering och dialog med anläggningsprojekt.

Som driftingenjör på Driftplanering skapar du dig en bra plattform för en fortsatt utveckling inom enheten, driftavdelningen eller vidare inom Svenska kraftnät. Du får gedigna kunskaper om transmissionsnätets uppbyggnad, elsäkerhet och hur den operativa driften fungerar, samtidigt som du får en inblick i de många verksamheter som enheten samverkar med Om du vill befinna dig i energiomställningens mittpunkt samtidigt som du utvecklar din elkafttekniska kompetens och erfarenhet är detta arbetet som gjort för dig

Om dig

Som Driftingenjör behöver du kunna planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att du är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete. Arbetet bygger på kommunikation och samordning och vi söker därför dig som har en mycket god samarbetsförmåga. Du har lätt för att kommunicera med andra, anpassar dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.

Du behöver även kunna hantera brådskande ärenden på ett konstruktivt sätt och bibehålla fokus. Vidare har du förmåga att vara flexibel och anpassa dig till nya förutsättningar. Du ska vara beredd på att rycka in och stötta dina kollegor inom enheten och vid behov stötta andra enheter som vi samverkar med. För att lyckas i rollen behöver du även vara en person som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare har du en el- eller energiteknisk utbildning från universitet, högskola eller YH-utbildning, eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och i skrift på svenska och god förmåga att utrycka dig i tal och skrift på engelska

Det är meriterande om du har:
 • erfarenhet från arbete inom operativ drift, driftplanering elnät, produktion och konstruktion eller byggande och underhåll av högspänningsanläggningar
 • Erfarenhet av att delta i eller leda projekt/delprojekt
 • kunskap om regelverk för elsäkerhet (kunskap om starkströmsföreskrifter, elstandard, elsäkerhetsanvisningar (ESA)
Bra att veta
 • Tjänsten är placerad i Sundbyberg
 • Möjlighet till distansarbete kan finnas del av tid beroende på verksamhetens behov och arbetsuppgifterna.
 • Resor förekommer några dagar om året, företrädesvis i Norden
 • Sista ansökningsdag, 12 augusti 2024, vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Kontakta gärna rekryterande chef Thomas Tagesson tel. 010-489 21 76 efter 29/7 alternativt ansvarig rekryterare AnnSophie Brezen, tel. 010-475 80 07. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 84 72 och Mikael Wallin, ST, 010 475 84 94. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
12 augusti 2024 (19 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.