Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Kraftsystemanalytiker inom nätutveckling

Publiceringsdatum
08 juli 2024
Antal tjänster
3
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Till sektionen Nätutveckling inom avdelningen Kraftsystem söker vi nu flera kraftsystemanalytiker som varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Avdelningen Kraftsystem tillhör division System som på en övergripande nivå ansvarar för att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.

Om tjänsten

I rollen som kraftsystemanalytiker inom nätutveckling kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter vara att identifiera investeringsbehov i transmissionsnätet för el samt föreslå och analysera förslag på lösningar för att hantera dessa. Arbetet består av nätberäkningar för att bedöma möjlig kapacitetstilldelning i anslutningsärenden, systemstabilitet och långsiktiga kapacitetsbehov i det nationella elnätet samt mellan Sverige och andra länder. Du kommer att genomföra lastflödesanalyser och dynamiska kraftsystemsimuleringar och dokumentera dina resultat i tekniska utredningar. Dina studier ligger till grund för beslut om investeringar i elnätet och besked till de som önskar ansluta till nätet. Det finns också möjlighet att jobba med utveckling av vårt huvudsakliga analysverktyg PSS/E eller vidareutveckling av vår interna utredningsprocess.

Att arbeta med nätutveckling är kreativt och vi jobbar aktivt med att i allt högre utsträckning kombinera traditionella nätåtgärder med nya systemlösningar för att hitta kostnads- och tidseffektiva sätt att frigöra mer nätkapacitet. Rollen innebär ett brett samarbete både internt och med externa aktörer såsom andra systemoperatörer för el, svenska regionnätsföretag, och elproducenter samt stora elanvändare. I utredningarna jobbar man i undersökningsteam med expertis från olika delar av Svenska kraftnät. Du kan få möjlighet att leda detta team.

Du kommer att tillhöra sektionen Nätutveckling som har ansvar för att utforma och utveckla kraftsystemet utifrån Svenska kraftnäts roll som nätägare och möta omvärldens behov av nätkapacitet. Sektionen är under utveckling och kommer till hösten bestå av fyra enheter. Beroende på din erfarenhet och intresse kommer vi i dialog med dig se vilken av enheterna som är mest lämpad för dig.

Enheterna kommer initialt bestå av 5-6 medarbetare och ambitionen är att enheterna kommer att växa. Tre av enheterna kommer att arbeta med analyser inom geografiskt avgränsade områden och den fjärde enheten kommer arbeta med långsiktiga strategiska frågor. Vi har en fin sammanhållning och värdesätter respekt mot varandra, nyfikenhet, öppenhet och att visa varandra omsorg.

Om dig

Då rollen innebär att du kommer att samarbeta både internt och med externa aktörer söker vi dig som arbetar bra med andra. Du anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du har förmågan att organisera och planera ditt arbete samt slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du arbetar ambitiöst för att nå målen och gör det som krävs för ett gott resultat. I rollen kommer du bland annat att utföra analyser för att bedöma kapacitetsgränser, systemstabilitet och långsiktigt kapacitetsbehov i transmissionsnätet samt till utlandet, därför är det viktigt att du har förmågan att se logik och samband i komplex information. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare söker vi dig som har civilingenjör- eller masterexamen med relevant inriktning för tjänsten som exempelvis elkraft eller energi alternativt motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt. Vidare har du:
  • god kraftsystemförståelse
  • lätt för att uttrycka dig såväl i tal som i skrift på både svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
  • praktisk erfarenhet av analyser av kraftsystemet och dess komponenter i MATLAB/Simulink, PSS/E eller liknande verktyg
  • relevant arbetslivserfarenhet inom kraftsystemanalys, elnätsplanering, projektplanering eller produktionsplanering inom energisektorn.
Bra att veta
  • Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Sundsvall, Sollefteå, Göteborg, Luleå eller Västerås
  • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
  • Resor förekommer i denna tjänst några dagar per år
  • Sista ansökningsdag 19 augusti 2024. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan
  • Tjänsten avser en tillsvidareanställning men provanställning kan komma att bli aktuellt.
Kontakta gärna rekryterande chef Tobias Edfast, tel. nr. 010-475 80 56 alternativt ansvarig rekryterare Karin Segerholm. Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara något längre än vanligt. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
19 augusti 2024 (33 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.