Rekrytering

Fokuserade på DIB – fick 178 procent fler ansökningar till sommarjobben

Vad gör ni när era annonserade ställningar får färre sökande, och de flesta som ansöker har liknande bakgrund och kvalifikationer? Svenska Dagbladet började tänka på DIB (diversity, inclusion and belonging – mångfald, inkludering och tillhörighet på svenska) i rekryteringsprocessen för att hitta kandidater med olika kompetenser och nya perspektiv. Det gav finfina resultat!

2022: Den samlade kompetensen och erfarenheten i SvDs team hade helt enkelt blivit för smal och homogen.

Teamet såg att detta inte bara påverkade möjligheten SvD hade att täcka ämnen som berörde minoriteter, det påverkade även förtroendet som läsare och annonsörer hade till tidningen, samt att det ledde till begränsat nytänkande.

SvD prioriterade kandidater med formell journalistutbildning och flera års redaktionell erfarenhet. Det var svårt att hitta någon som talade andra språk än svenska och engelska, eller hade kännedom om minoritetsgrupper.

Detta ledde till:

  • Sjunkande antal ansökningar de senaste åren (316 stycken 2021, 192 stycken 2022)
  • Lägre kompetensnivå hos sökande
  • Många av sökande hade liknande profil
  • Mindre än två procent hade kompetens i de största minoritetsspråken i Sverige

Så, vad gör man då?

SvD insåg att de behövde tänka nytt kring hur teamet rekryterade. Fokus måste ligga på DIB för att tidningen skulle nå de mål de hade satt upp. Nu skulle DIB in i SvDs treårsplan och förankras i organisationen.

Kandidater skulle inte längre sorteras bort om de saknade journalistisk erfarenhet, och sökande som kunde minoritetsspråk eller hade annan bakgrund än “normen” var önskvärda. Rekryteringen skulle vara mer inkluderande, och man behövde inte vara en färdig journalist för att få chansen.

Såhär gjorde SvD:

  • Använde en mer välkomnande ton utan långa kravlistor

  • Använde inkluderande och relaterbara bilder

  • Lyfte fram behovet av annan kompetens och nya perspektiv högt upp i annonsen

  • Skippade tryckta annonser och satsade helt på sociala medier

Den nya treårsplanen

2022: “Vi vet att vi behöver ha rätt kompetens för att nå våra mål, men vi jobbar inte strukturerat för att bygga vår personal och använder inte rekryteringar för att fylla de allra viktigaste kompetensluckorna. Vi pratar mycket om DIB, men får inte in den kompetens vi behöver.”

2025: “Vi har en stark kultur av nyfikenhet och lärande och alla medarbetare får möjlighet att utvecklas. Att byta jobb internt är vanligt förekommande och när vi rekryterar externt vet vi precis vilken kompetens vi saknar. De som jobbar på SvD har en mängd olika kompetenser och bakgrunder och det bidrar till att vi når våra mål.”

Så här blev de nya annonserna

SvD valde att inte använda sig av printannonser (se de tidigare annonserna på bilderna till vänster), och la istället ut inlägg i sociala medier (bilderna till höger)!

Ny annonstext:

Använder du Tiktok som sökmotor? Kan du snacka dig fram i Teheran, eller är du kanske vinsommelier på hobbynivå? Kort sagt. Vi behöver folk med olika intressen, bakgrunder, perspektiv och erfarenheter som vill vara med och lyfta SvD:s journalistik till nya höjder. Som vill bryta ny mark och skapa framtidens mediehus.

Förra året välkomnade vi många nya journalister – reportrar, tidningsredigerare, poddproducenter, webbredaktörer och arbetsledare – och en hel del av dem har stannat kvar hos oss på fasta anställningar. Men vi växer och nu behöver vi fler framåtlutade stjärnor.

Fler som vill vara med och göra Svenska Dagbladet till Sveriges bästa och mest relevanta morgontidning. Fler som vill vara med på vår förändringsresa in i framtiden. Fler som vill fortsätta utveckla SvD:s journalistik, som vill bryta ny mark och som har fokus på läsarna. Men framförallt fler som bidrar med nya perspektiv i vår journalistik.

Är det du?

Vi söker många vikarier till våren, sommaren och hösten. Vi vågar lova en spännande och nyfiken arbetsplats med höga krav och vänliga människor. Folk som gillar att samarbeta och har kul tillsammans – och som jobbar lika bra hemifrån som i de nya hybridanpassade lokalerna mitt i Stockholm city.

Tveka inte att söka

Du kanske har en journalistutbildning i botten, men det är inget krav för att få ett vikariat. Du behöver inte vara en färdigslipad journalist för att få en chans hos oss. Vår vision är ett samhälle där en oberoende och granskande journalistik stärker demokratin och för att nå dit måste SvD:s redaktion präglas av bredd i kompetens, erfarenhet och intressen.

Om du har erfarenheter från andra kulturer och goda språkkunskaper i exempelvis arabiska, kurdiska, ukrainska, turkiska, persiska, somali, ryska, tigrinja, bosniska, kroatiska och serbiska så är det särskilt meriterande.

Det finns vikariat att söka på alla delar av redaktionen och i många olika roller, till exempel reporter, redigerare, webbredaktör och textredaktör, så skriv i din ansökan vad du helst vill jobba med. Och sök nu på en gång, vi tillsätter vikariaten så snart vi hittar rätt person.

Frågor om jobben och processen, kontakta (kontaktinfo).

Resultat: Kampanjen ökade antalet sökande med 178 procent

Det kom inte bara in fler ansökningar än tidigare som ett resultat av kampanjen, många som ansökte hade också en annan profil. Antalet ansökningar ökade med 178 procent från 2022 till 2023, över 50 ansökningar matchade det nya kompetensramverket, och rekryterarna kallade in fler än vanligt till intervju.

De som anställdes som reportrar, webb- och tidningsredaktörer hade bland annat somaliska, assyriska och serbiska som modersmål och även persiska och kurdiska var språk som behärskades.

Till sommaren 2024 har SvD använt samma koncept, med nytt bildmaterial och annonstext, och fått jättebra resultat – antalet sökande har ökat med 40 procent sedan 2023.

Vi gratulerar SvD till de goda resultaten, och hoppas att många andra kan inspireras att tänka på DIB i rekryteringen!

SvD, Svenska Dagbladet, är en del av Schibsted.

För SvD har fokuset på mångfald inneburit att vi fått in ny kompetens som vi verkligen behöver, men också att vi brutit en mångårig negativ trend med färre sökande på våra jobbannonser. Att arbeta med DIB behöver inte vara stort och komplicerat, vi gjorde några enkla förändringar som gav otroligt goda resultat.

Maria Rimpi, HR-chef på SvD

Liknande Artiklar