Rekrytering

Anställ inte dig själv – sju tips för en mer inkluderande rekrytering.

Mångfald och inkludering i arbetslivet har länge varit teman med stor spridning i rekryteringskretsar. Men vad behövs för att lyckas? Hur undviker vi fällan med ”buzzwords”? Och hur skapar vi en trygg och inkluderande rekryteringsprocess för alla – inte bara för dem som liknar oss själva?

Det är frågor som vi på Blocket ägnat mycket tid på att försöka hitta svar på. Genom omfattande studier, samarbete med HR, rekryterande chefer och olika mångfaldsexperter har vi kommit fram till sju vägledande tips som vi tror kan hjälpa er på vägen till en mer inkluderande rekrytering.

1: Håll koll på era egna fördomar.

Att ha fördomar eller förutfattade meningar som baseras på förväntningar eller tidigare erfarenheter är vanligt och något som de flesta av oss har. Men som rekryterare är det mycket viktigt att du är uppmärksam på skillnaden mellan din egen uppfattning och objektiva fakta, och hur dina bedömningar av kandidaterna kan påverkas.

2: Fokusera i första hand på kompetenser.

Det är lätt att låta sig påverkas av en kandidats personlighet, framtoning och charm. Men jobbet är att hitta den bästa kandidaten för rollen, inte en ny kompis. Genom att först fokusera på de relevanta kompetenserna kan vi säkerställa att den mest kvalificerade personen väljs ut för tjänsten.

3: Utöka urvalet av kandidater.

Se till att jobbannonsen både skrivs och sprids med mångfald som ledstjärna. Vi vill hitta den bästa kandidaten – punkt slut! Inte bara den som är bäst från ett begränsat urval. Därför bör ni alltid utvärdera distributionskanalerna inför varje ny rekrytering.

4: Var fler.

Genom att samarbeta minskar risken för att du ”anställer dig själv”. Involvera gärna personer i processen som har andra erfarenheter och perspektiv än dina.

5: Klargör förväntningarna på jobbet.

Var tydlig med vilka uppgifter som är relevanta för rollen. Den sökande ska inte behöva läsa mellan raderna.

6: Arbeta systematiskt.

Det handlar om att anpassa processen på ett sätt som ger olika kandidater samma möjligheter att visa upp sina styrkor och motivationer. Till exempel genom att använda en semi-strukturerad intervjuguide, med en del personliga frågor och en annan del med fasta, kompetensbaserade frågor. Människor är olika och processen kommer aldrig att bli helt likadan, men det är viktigt att kandidaterna upplever att processen är rättvis och att alla får samma möjligheter att visa upp sig själva.

7: Skapa en trygg inramning.

Målet är att kandidaten ska känna sig lugn och självsäker så att hans eller hennes fulla potential kan blomma ut. När en kandidat känner sig välkommen och uppskattad under rekryteringsprocessen, uppstår också ett positivt intryck av organisationen.

Här är några tips om hur ni skapar en trygg inramning:

  • Var öppen och nyfiken. Försök hitta potential och erfarenheter.

  • Låt kandidaten tala fritt om sin bakgrund och sina upplevelser. Ställ gärna frågor som ”hur” och ”varför” och glöm inte att följa upp med ”berätta lite mer om ...”

  • Var kreativ när ni utformar inramningen. Kanske ska ni välja ett mer informellt och bekvämare mötesrum?

  • Små gester som att bjuda på något att dricka eller hur ni tar emot en kandidat kan betyda mycket.

Vill ni veta mer om hur ni kan lyckas med inkluderande rekrytering? Kolla in artiklarna som finns här nere!

Liknande Artiklar