Rekrytering

Säkra framtidens behov av it-kompetens

För att lyckas med träffsäker rekrytering av de eftertraktade talangerna inom it och data krävs kunskap om kandidaterna. Enligt Arbetsförmedlingens senaste analys behöver it-branschen också bli mer jämställd för att motsvara efterfrågan framöver.

Dessutom verkar det vara ett yrkesval där människor verkligen trivs. I vår yrkesrapport svarade nämligen åtta av tio som arbetade inom data och it att de var ganska eller mycket nöjda med sitt jobb. I rapporten kan ni läsa mer om vad personer inom it-yrken värdesätter som mest när det kommer till förmåner, distansjobb och mycket annat. För att rekrytera nya talanger och behålla arbetskraft inom dessa yrkesgrupper är kandidatinsikter avgörande.

Erbjud kompetensutveckling och utbildning

I takt med den digitala utvecklingen är också roller och förutsättningar i ständig förändring. Så de som satsar på en karriär inom data och it kan se fram emot både variation och livslångt lärande. För att möta behovet av kompetens handlar det alltså inte bara om att få in nya personer, utan också vara observant på vilka talanger ni har inom andra områden internt som kan vara intresserade av att ta steget mot data och it. För er som arbetsgivare innebär det att ni kan erbjuda goda möjligheter till både ett varierat arbetsliv och en spännande karriär.

Var finns kandidaterna?

Även om det är svårt att rekrytera idag, både beroende på kompetensbrist och att de anställda i huvudsak trivs på sina jobb, ser vi att det trots allt rör sig på marknaden. Under årets första månader har nämligen sökordet “utvecklare” seglat upp i topp på Blocket Jobb. Det indikerar att det finns talanger att hitta när ni behöver det.

Nå både passiva och aktiva talanger

...som dessutom finns i hela Sverige! Läs också mer om våra annonsprodukter och välj den som passar era behov bäst.

Lägg upp annons

Fler kvinnor behövs

Trots att andelen kvinnor som jobbar inom data och it har ökat något de senaste åren så är det fortfarande ett mansdominerat område. Idag är en av fem i yrkeskåren kvinnor. På it-utbildningarna är också majoriteten män, även om könsfördelningen är jämnare där. Ungefär var tredje person bland nybörjare på it-utbildningarna är kvinna. Arbetsförmedlingens rapport tar också upp statistik från Digital Spetskompetens som visar att väl ute i arbetslivet hamnar fler kvinnor än män på andra roller än det de utbildat sig till. It-utbildade kvinnor arbetar alltså i större utsträckning än it-utbildade män inom yrken som inte direkt har med data eller it att göra.

Ökad jämställdhet skulle alltså inte bara hjälpa till att lösa kompetensbehovet på arbetsmarknaden, utan skulle också kunna bidra till att fler utnyttjar sina befintliga kompetenser.

Källor

Liknande Artiklar