På jobbet

Lär er av quiet quitting-trenden

#quietquitting trendade på sociala medier under 2022 och fick oss att fundera kring medarbetarnas engagemang. 2023 är lågkonjunkturen ett faktum och i USA har ett nytt begrepp fått uppmärksamhet – “loud layoffs”. Kanske har det en dämpande effekt på fenomenet. Oavsett så finns värdefulla lärdomar att dra.

Pandemi och påföljande lågkonjunktur har redan gjort stora avtryck på arbetsmarknaden. Hemarbete och perspektiv på jobbtillvaron gjorde att trenden “quiet quitting” växte fram. Framförallt de yngre generationerna började ifrågasätta karriärskulturen och berätta i sociala medier om hur de trappat ner sitt engagemang på jobbet. En bit in på 2023 är lågkonjunkturen ett faktum och benägenheten att byta jobb minskar samtidigt som oron för uppsägningar tar vid. Stora tech-bolag i USA varslar personal och trots att det inte är representativt för arbetsmarknaden i stort så spär uppmärksamheten på oron. Som ett svar på quiet quitting har fenomenet fått benämningen loud layoff.

Hur det i sin tur påverkar quiet quitting återstår att se. Men något vi lärt oss är att generation Z och Y värderar balansen mellan privatliv och arbetsliv högt och låter inte på samma sätt som tidigare generationer sin karriär definiera vem de är.

Vad är egentligen quiet quitting?

Allt började med en video på TikTok där en amerikansk ingenjör delade med sig av sina tankar kring sin inställning till jobbet. Det fortsatte med att framförallt yngre personer under #quietquitting delade med sig av hur de gör vad som krävs av dem i arbetslivet, men inte en millimeter ner. Det kan vara missvisande att begreppet kallas “quitting” eftersom det inte handlar om att faktiskt säga upp sig och sluta på sitt jobb. På svenska har det översatts till tyst nedtrappning vilket mer signalerar att det just handlar om att sluta lägga ner engagemang i sina arbetsuppgifter. Det här är några saker som kännetecknar en quiet quitter:

  • Är väldigt noga med sina arbetstider och jobbar aldrig över.
  • Tar inte på sig några extra arbetsuppgifter utöver sina ordinarie.
  • Intresserar sig inte för att göra karriär och definierar sig inte utifrån sin yrkesroll.

Aaron Kroon är People & Culture Director på Blocket, han har uppmärksammat quiet quitting-trenden och tror att den har uppstått som en reaktion mot en karriärskultur som inte passar alla.

Generation Z vill i större utsträckning skilja på arbete och fritid, men även ha ett arbete med mindre krav. Nu går vi mot en lågkonjunktur och som arbetssökande kan man behöva sänka kraven. Men i det stora hela tror jag det är en trend som är här för stanna. Work-life-balance är något som både arbetsgivare och arbetstagare gynnas av i längden, säger Aaron Kroon.

Var uppmärksam på anledningen bakom

Det finns flera anledningar till att quiet quitting har blivit en trend. Under pandemin var det många som började ifrågasätta sitt arbetsliv och hemarbete ledde till mer reflektion kring work-life-balance. Att jobba över inkräktar såklart på tid med hobbies, vänner, familj och återhämtning. Quiet quitting kan också vara en motreaktion på stress där en karriärstrappa och det extra engagemang som ett steg uppåt kräver helt enkelt inte känns värt det. Ytterligare en anledning kan vara något så enkelt som att man har tråkigt på jobbet och låter det vara enbart ett sätt att tjäna pengar, inte uppfylla drömmar och livsmål.

Som arbetsgivare vill ni såklart ha engagerade medarbetare. Men en strävan efter balans mellan privatliv och arbetsliv behöver inte stå i motsats till det. Tvärtom kan en känsla av kontroll över arbetstider och uppgifter bidra till effektivitet.

När anledningen till quiet quitting grundar sig i missnöje och en känsla av orättvisa är det däremot dags att reagera. Fundera på om det är något som ni som arbetsgivare behöver se över eller om det helt enkelt handlar om en dålig matchning. Att dröja sig kvar för länge i en roll eller på en arbetsplats där man inte trivs gynnar sällan någon.

Lär av trenden när ni rekryterar

Quiet quitting trendar framförallt i de yngre generationerna. Många av de virala filmerna i sociala medier tar upp generationsskillnader i hur man reagerar på trenden. Skämtsamt visas hur boomers, födda mellan 1946 and 1964, reagerar med rädsla att det kan drabba andra på arbetsplatsen medan generation Z, födda mellan 1997 och 2012, hejar på och driver trenden framåt.

Om ni vill attrahera en yngre målgrupp i er rekrytering finns goda möjligheter att dra lärdomar. Karriärsmöjligheter i all ära, men vad har ert företag för syn på balans mellan arbete och fritid? Och har ni planer för att motverka stress och regler kring vilka tider man får kontakta sina kollegor? Att kunna visa att ni är en medveten arbetsgivare som respekterar era anställdas privatliv kan vara en viktig faktor både för att attrahera rätt personal och att få dem att känna engagemang när de sedan är på jobbet.

Liknande Artiklar