Rekrytering

Därför ska ni anställa personer med funktionsvariationer

Vill ni ha lägre personalomsättning, högre vinstmarginal och en bättre företagskultur? Börja anställa personer med funktionsvariationer. Det ger fler fördelar än de för samhället i stort och individen som anställs.

Jill C. Faulkner är entreprenör, författare och föreläsare med huvudfokus på neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF). Hennes företag Adaptis driver bland annat en butik som i huvudsak anställer och arbetstränar människor med NPF. Arbetslösheten är 20 procentenheter högre hos personer med funktionsvariationer än inom övriga arbetsföra personer. Anledningen är dock inte ovilja eller oförmåga att arbeta, utan fördomar och missuppfattningar hos de som anställer. Jill berättar:

– Den absolut vanligaste fördomen om personer med funktionsvariationer är att vi är inkompetenta. Alltså att man tror att vi inte klarar saker generellt i livet eller på jobbet. Människor blir otroligt förvånade när de får höra att vi kan ha precis vilka jobb som helst och vara både bra och dåliga på väldigt olika saker - precis som neurotypiker.

Neurotypiker är någon som är neurologiskt typisk, alltså en person som fungerar som de flesta. Att ha koll på dessa begrepp är också en bra start på att bli mer inkluderande i språk och handling på företaget. Funktionsvariationer kan vara både psykiska och fysiska.

Vilka är fördelarna för arbetsgivare?

Om ni driver ett företag eller organisation är det oftast vinst som är huvudfokuset för verksamheten. Att anställa en person med någon funktionsvariation behöver inte vara ett hinder för det målet, tvärtom. Jill vill lyfta fördelarna med att alla ska få tillföra värde på arbetsmarknaden.

– Det finns många okända fördelar med att anställa personer med funktionsvariationer. Som arbetsgivare är det guld att anställa någon som tänker på ett annat sätt än de flesta. Vi som har funktionsvariationer är ofta lojala och dedikerade, dessutom väldigt duktiga på det vi är duktiga på!

Jills svar backas av forskningen. En undersökning av Accenture från 2018 visar att företag som aktivt söker efter personer med funktionsvariationer har 28 % högre omsättning och 30 % högre vinstmarginal. Dessutom minskade personalomsättningen rejält för de företag som öppnade upp för att anställa denna grupp människor också. Mångfald på arbetsplatsen leder även till mer kreativitet.

Hur gör man då?

Ska ni få tag på rätt personer gäller det att börja redan i annonsen. Skriv inkluderande och uppmuntra sökande med funktionsvariationer. Sedan gäller det att ha ett inkluderande tänk genom hela rekryteringen och på arbetsplatsen. Jill ser att det finns mer att göra:

– I rekryteringsprocessen faller vi ofta bort för att vi inte passar in i den "vanliga" mallen, även om vi ofta är mer än kvalificerade för jobbet. I en intervjusituation kan man som rekryterare till exempel tänka på att sitta bredvid hellre än mitt emot och på att fokusera på att det är ett jobb som ska utföras – hur det sociala samspelet kolleger emellan kommer att fungera bör inte vara avgörande.

Det finns även olika typer av bidrag och stöd som man kan få om personen man anställer är i behov av detta. Det är dock inget måste för alla, vissa kan klara jobbet precis som alla andra och en del behöver mindre anpassningar av arbetsflödet som ni kan lösa själva. Förutom fördelarna på er arbetsplats kommer ni även göra samhället bättre – det är alltså en riktig win-win-situation.

Liknande Artiklar