Hoppa till innehåll
Malmö Stad Projekt logotyp

Utbildningschef till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Publiceringsdatum
10 maj 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu

Malmö är en stad i rörelse med en ung befolkning. Vi växer mot en halvmiljonstad och elevantalet ökar i stadens gymnasieskolor.

Nu söker gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen en utbildningschef med engagemang och förmåga att verka i en föränderlig tid, i ett rörligt utbildningslandskap och i en stad med tydliga mål för sina unga invånare. Tillsammans med oss får du möjlighet att utveckla stadens gymnasieskolor till de bästa i Sverige och du bidrar till en skola där varje elev är trygg, når målen med sin utbildning och utvecklas utifrån sina behov och drömmar. Detta är ett uppdrag för dig som vill lämna avtryck i framtida Malmö.

Arbetsuppgifter

Som utbildningschef är du direkt underställd förvaltningsdirektören och du ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp i komplexa frågor och vi möter morgondagens utmaningar med fokus på Malmös unga och deras framtid. Som en del av förvaltningsledningen har du ett tydligt huvudmannaperspektiv och på nämndens och förvaltningsdirektörens uppdrag driver du långsiktig verksamhetsutveckling i en kontext präglad av förändring och tillväxt. 

Du blir en av tre utbildningschefer i förvaltningen och tillsammans har ni det strategiska verksamhetsansvaret för gymnasie- och vuxenutbildning i Malmö stad. Du är chef för rektorer inom gymnasieskolan och du leder dem i deras skolledaruppdrag, med utgångspunkt i verksamhetens mål och skollagens reglering av rektorsuppdraget. Du leder rektorerna med tillit och genom dialog och du stödjer ett hållbart ledarskap. Du tar ansvar för rektorernas förutsättningar och arbetsmiljö. 

I samverkan med rektorerna driver och samordnar du det systematiska kvalitetsarbetet på övergripande nivå. I ditt uppdrag kommer du att ha ett särskilt ansvar för implementering av de nationella reformerna och Malmö stads gymnasieskolors verksamhetsutveckling och resultat.

Gymnasiet har en nyckelroll i utbildningssystemet och utgör en brygga från grundskolan till högre studier eller in i yrkeslivet. Som utbildningschef har du flertalet kontaktytor och bidrar till sömlösa övergångar mellan skolformerna på ett sätt som gynnar utbildning i Malmö stad som helhet. Du representerar förvaltningen och Malmö stad i olika forum och nätverk och du samverkar med både regionala och nationella aktörer.

Som utbildningschef tar du ansvar för din egen och verksamhetens utveckling utifrån ett helhetsperspektiv och för framtiden. 

Kvalifikationer
 • Akademisk examen med pedagogisk inriktning motsvarande minst 180 hp
 • Genomgått rektorsprogrammet  
 • Erfarenhet av arbete inom gymnasieskolan på rektor- eller huvudmannanivå
 • Erfarenhet av att leda genom andra chefer
 • Erfarenhet av att leda skolutveckling på en övergripande strategisk nivå
 • Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning
 • Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Erfarenhet av facklig samverkan
 • Väl insatt i det svenska skolsystemet, gymnasieskolans styrning, kommande nationella reformer samt skoljuridiska frågor
 • Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
 • Mycket god digital kompetens

För att bli framgångsrik i uppdraget krävs att du har god förmåga att skapa engagemang och delaktighet i relation till mål och resultat och att du tar utgångspunkt i huvudmannaperspektivet i agerande och beslut. Du har god samarbetsförmåga, ett konstruktivt förhållningssätt och är tydlig i din kommunikation. För att lyckas i uppdraget krävs även att du har god analytisk förmåga och att du kan fatta beslut i en komplex och föränderlig kontext.

Utöver ovanstående är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Skolverket eller Skolinspektionen. 

Välkommen med din ansökan! 

Om arbetsplatsen

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för genomförande och utveckling av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi drygt 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att Malmö stads gymnasieelever och vuxenstuderande ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle.

Förvaltningsledningen samt förvaltningens centrala stödfunktioner finns samlade på utbildningskontoret som ligger på Pilgatan 3.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid (100 %)
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2024 eller enligt överenskommelse

Övrigt

Information om rekryteringsprocessen

Intervjuer kommer att genomföras den 29 maj och 3 juni.

Arbetspsykologiska tester används som en del av urvalet i den senare delen av rekryteringsprocessen. Teståterkoppling, slutintervju, samt facklig intervju kommer att genomföras den 11 juni.

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Malmö Stad Projekt logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
26 maj 2024 (3 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren