Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

IT-Specialist observerbarhet

Publiceringsdatum
03 juli 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som IT-Specialist inom observerbarhet och monitorering erbjuds du ett av Sveriges viktigaste IT jobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

Vi är i dag ca 500 personer på IT och vi kommer att växa ytterligare de kommande åren. Detta för att kunna skapa förutsättningar för Sverige att kunna fördubbla sin elproduktion och nå klimatmålen genom att helt ställa om till fossilfri energi. För att lyckas kommer vi att använda oss av den senaste tekniken för att öka kapaciteten i vår infrastruktur och samtidigt öka utvecklingstakten kring system, digitalisering och processer.

Om tjänsten

Enheten IT-Driftcentral tillhör avdelningen IT Infrastruktur och Drift och är del av IT-divisionen på Svenska Kraftnät. Enheten består av 12 medarbetare. Enheten jobbar tätt tillsammans med övriga kontrollrummet samt övriga IT-förvaltningar.

I förvaltningsansvaret åligger att ta ansvar för drift och support, vidmakthållande och vidareutveckling av observerbarhets- och monitoreringsplattformarna som stödjer övriga IT-förvaltningsobjekt inom IT-divisionen med förmågan att övervaka sina förvaltningsobjekt (avser både applikationer och underliggande infrastruktur).

I tillägg till enhetens huvudsakliga ansvar för drift och support, vidmakthållande och vidareutveckling, stödjer den också flertalet stora nyutvecklingsprojekt vars leveranser är beroende av att övervakning är på plats för att kunna förvaltnings etableras.

Arbetsuppgifter:
 • Vidareutveckling - av de centrala observerbarhets- och monitoreringsplattformarna.
 • Hantera incidenter och problem - analysera och lösa problem och incidenter samt bistå i framtagande av instruktioner för t.ex. incidenthantering. Detta i nära samarbete med 24/7 systemövervakningsfunktionen inom samma enhet.
 • Specialist - agera specialist och vara primär kontaktväg för systemspecifika frågor.
 • Generell support - support och stöd till andra system, verksamheten och externa parter.
 • Genomföra ändringar - hantera beställningar enligt gällande processer och genomföra ändringar i systemen i enlighet med Svenska kraftnäts changeprocess. Underhålla och genomföra nödvändiga uppgraderingar.
 • Dokumentation - arbeta tillsammans med teamet för att säkra god förvaltningsdokumentation och specificera de tekniska krav som ställs på lösningarna.
 • IT-säkerhet - arbeta med frågor rörande IT-säkerhet för att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet etc.
Vi erbjuder dig

På Svenska kraftnät ges du goda möjligheter till utveckling bland annat genom kurser och utbildningar. Vi är en IT-tung organisation i tillväxt och gör stora investeringar och på sikt kommer det därför finnas möjlighet att rotera internt. Dessutom erbjuder vi förmånliga semestervillkor, flexibla arbetstider och en mötespolicy som ger goda möjligheter att balansera arbete och privatliv.

Om dig

För att bli framgångsrik i den här rollen ser vi att du är nyfiken på teknik och utvecklingsorienterad. Du har lätt för att samarbeta och är tydlig och kommunikativ. Vi söker dig om är noggrann, strukturerad och resultatorienterad genom att organisera och planera ditt arbete väl samt tycka om att ta initiativ.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare ser vi att du har eftergymnasial utbildning inom datasystemvetenskap, systemutveckling, IT eller liknande alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har även:
 • Flerårig kunskap av att arbeta med observerbarhetsplattformar.
 • Flerårig kunskap av att förvalta/utveckla applikationer på OpenShift eller annan kubernetesvariant.
 • Flerårig kunskap av att arbeta med Helm samt kustomize.
 • Goda kunskaper i att bygga images i docker/podman.
 • Erfarenhet av GitOps-baserat arbetssätt.
 • Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har arbetat med:
 • APM (Application Performance Management) produkter.
 • Prometheus/Open-telemetry alternativt Thanos eller Mimir.
 • Grafana-stacken.
Bra att veta
 • Tjänsten är placerad i Sundbyberg
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
 • Sista ansökningsdag är 8 augusti 2024. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Kontakta gärna rekryterande chef Mattias Granström, tel. nr. 010-350 9246 alternativt ansvarig rekryterare Maria Sahlén, tel. nr. 010-489 20 27 (maria.sahlen2@svk.se). Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara längre än vanligt.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
08 augusti 2024 (16 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.