Hoppa till innehåll
Försvarets Radioanstalt FRA logotyp

HR-strateg inom arbetsmiljö och jämställdhet

Publiceringsdatum
07 maj 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
HR-strateg inom arbetsmiljö och jämställdhet

Vill du vara med och bygga upp vårt nya HR-kontor samt göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker dig som vill arbeta med att samordna och utveckla myndighetens arbete med arbetsmiljö. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en utmanande och innovativ verksamhet. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.

Om FRA

Omvärlden är FRA:s arena. Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi gör det för att skydda det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Genom vår kunskap om omvärlden kan vårt land förbereda sig och möta hoten i tid. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning och en larmklocka för militära hot. Vi är också i kärnan av det svenska cyberförsvaret och skyddar de viktigaste verksamheterna och den viktigaste infrastrukturen från angrepp. För att klara våra kärnuppdrag krävs avancerade tekniklösningar. Tillsammans har vi en unik uppgift, som vi löser med kunskap och kompetens som vi är ensamma om i Sverige.

För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.

Ditt uppdrag

Som HR-strateg med inriktning arbetsmiljö och jämställdhet hör du till avdelningen för verksamhetsstöd. Avdelningen har i uppdrag att stötta organisationen såväl strategiskt som administrativt. Du tillhör HR-kontoret, vilket innefattar flera enheter som tillsammans handhar myndighetens alla personalrelaterade frågor. HR-kontoret består av en dynamisk grupp engagerade medarbetare som besitter många olika expertkompetenser inom HR-området. Rollen som strateg är ny, med syfte att samla arbetsuppgifter inom området som tidigare varit spridda på flera anställda och möjliggöra ökade leveranser både operativt och strategiskt.

I denna roll ansvarar du för att samordna, följa upp och utveckla myndighetens arbete med arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kopplat till krav i lagar, AFS:ar och avtal samt identifierade behov. Dina arbetsuppgifter består exempelvis av att:

* Utveckla policys, föreskrifter och rutiner inom arbetsmiljö och jämställdhet, samt följa upp effekten av dessa

* Samordna myndighetens arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete genom sammanställning och samverkan av myndighetens handlingsplaner inom arbetsmiljö och aktiva åtgärder, samt löpande dialog och samarbete med de olika avdelningarna kring pågående åtgärder

* Sammanställa och analysera arbetsskador och tillbud, uppkomna fall av ovälkommet beteende, myndighetens totala sjukfrånvaro, nyttjande av friskvård etc. i syfte att identifiera behov av åtgärder, och samordna framtagande av åtgärdsförslag inom HR samt övriga relevanta funktioner inom FRA

* Stötta verksamheten och HR i frågor gällande arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald

* Samverka med arbetstagarorganisationerna samt skyddsombud gällande arbetsmiljö-,jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt utbildningssystem som rör skyddsorganisationen

* Delta i kontorets övriga arbeten både operativt. och strategiskt, i enlighet med HR-chefens övergripande mål och prioriteringar

Du kan

Vi söker dig som har/kan:

* Relevant akademisk examen inom HR eller annan jämförbar utbildning på motsvarande nivå

* Flerårig erfarenhet av arbete med arbetsmiljö

* Erfarenhet av att samverka med arbetstagarorganisationer och skyddsombud

* Behärska både svenska och engelska i tal och skrift

* Goda kunskaper i Officepaketet

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av personalfrågor inom det statliga området eller erfarenhet av att jobba med jämställdhet och diskriminering ur ett arbetsgivarperspektiv.

På FRA råder en strikt sekretess, och det är viktigt att du känner dig bekväm vid att hantera det. Resor i tjänsten kan förekomma i mycket begränsad omfattning.

Du är

Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som har en förmåga att driva/leda egna uppdrag tillsammans med andra. Du har ett strategiskt synsätt, tar initiativ till att omsätta nya idéer till aktiviteter och med målmedvetenhet driver du ditt arbete framåt. Du ser möjligheter vid förändring samt visar på gott omdöme och beslutsamhet i dina avvägningar och prioriteringar. Som kollega bidrar du till ett trivsamt arbetsklimat präglat av engagemang och motivation. För att vara framgångsrik i rollen är din kommunikativa förmåga avgörande. Vi ser att du har lätt för att skapa goda relationer och bygga nätverk, bidra till ett fortsatt bra arbetsklimat gentemot våra fackliga organisationer i arbetsmiljöfrågor samt har ett flexibelt arbetssätt i att kunna verka både strategiskt och operativt. Vidare är du strukturerad och fokuserar på rätt saker oavsett omständigheter.

Vårt erbjudande

På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.

Våra medarbetare har hög kompetens, men vi kan alltid bli bättre. Därför är professionell utveckling en självklarhet för oss. Vi erbjuder möjligheter till kompetensutveckling. Som nyanställd får du bredda din kompetens direkt med en omfattande introduktionsutbildning som ger dig en större förståelse för uppdraget och hjälper dig in i verksamheten. Som medarbetare får du också möjlighet att hitta rätt utbildningar inom ditt specialområde för att bli ännu bättre på det du brinner för.

Vi värdesätter god hälsa hos våra medarbetare och erbjuder bland annat friskvård under arbetstid. Andra förmåner som vi erbjuder är exempelvis gym på arbetsplatsen och ledarledda aktiviteter, gratis parkering, ledighet på klämdagar, utökad föräldrapenning samt natursköna omgivningar.

Hos oss blir du en av de bästa. På ditt sätt.

Mer information

Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min med buss från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på telefon 010-557 48 54. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.

Vi tar emot ansökningar via www.fra.se senast 2024-05-14.
Referensnummer 3431/23

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Försvarets Radioanstalt FRA logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
14 juni 2024 (22 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.