Hoppa till innehåll
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp

Handläggare för anslutningsärenden och -avtal

Publiceringsdatum
05 juli 2024
Antal tjänster
2
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Hemsida
Ansök nu
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Till avdelningen Kraftsystem inom division System söker vi nu handläggare för anslutningsärenden och -avtal som varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.

På division System arbetar vi på en övergripande nivå med att designa elmarknaden, utveckla och driva elsystemet. Vi är med och finner svaren på klimatomställningen och skapar välstånd för hela samhället. Vi är en nyckelspelare för att det svenska samhället ska kunna utvecklas och skapar förutsättning för att det ska fungera. Vi löser såväl dagens som morgondagens utmaningar. Vi ser till att Sverige har en lysande framtid.

Om tjänsten

I rollen som handläggare för anslutningsärenden och -avtal kommer du att administrera inkomna anslutningsärenden såsom tidig indikation, ansökan, avtal och handlingar kopplat till ärenden. Du kommer att koordinera framtagande av de olika avtalen inom anslutningsprocessen mellan Svenska kraftnät och den som ansluter till stamnätet. En viktig del i arbetet är att bistå vid framtagande och revidering av avtalsmallar, nya eller uppdaterade processer och rutiner kopplat till arbetet med anslutningsärenden och anslutningsprocessen. Rollen innebär även att ta fram underlag för fakturering av avgifter kopplat till anslutningsärenden, koordinera utlämningsärenden som berör enheten samt bistå med kvalitetssäkrat data, statistik, visualisering av statistik och uppföljning av tidsfrister. Du kommer även ansvara för övriga administrativa uppgifter kopplat till enhetens huvuduppdrag.

I rollen får du möjlighet att bidra i det operativa arbetet för att möjliggöra fler anslutningar i en önskvärd takt och vara med i utvecklingen av vår nyskapade enhet samt bygga strukturkapital kopplat till anslutningsprocesser, anslutningsärenden och avtal inom anslutningsprocessen. Du får även bidra till utveckling av effektiva och automatiserade processer och rutiner kopplat till anslutningsärenden. Här får du vara med och se till att aktörer och intressenter på energimarknaden får en bättre förståelse för transmissionsnätets utmaningar och möjligheter i det nya komplexa energilandskapet.

Du kommer att tillhöra enheten Anslutningar och kundrelationer som ansvarar för Svenska kraftnäts anslutningsprocess och arbetar med hantering av inkomna anslutningsärenden för el. Vi är huvudansvariga från Svenska kraftnät i dialogen med aktörer i anslutningsärenden, vilket oftast är regionnätsföretag, men i vissa fall också stora producenter av el. Vi omhändertar alla ärenden från tidig dialog till tecknat anslutningsavtal och vidareutvecklar processer och verktyg för att öka kundupplevelsen men även för att effektivisera och strukturera internt. Enheten är under uppbyggnad och kommer bestå av ca 10-12 personer när rekryteringarna till enheten är klara.

Om dig

En viktig del i arbetet är att se till att vi har ordning i anslutningsprocessen kopplat till anslutningsärenden, därför söker vi dig som är strukturerad. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl samt slutför det som påbörjats. Du arbetar resultatorienterat och gör det som krävs för ett gott resultat samt driver på så att vi internt också håller deadlines. Vidare söker vi dig som arbetar bra tillsammans med andra då du kommer ha ett brett kontaktnät både internt men också med externa aktörer. Då det är mycket som händer på enheten och många frågor som enheten hanterar är det viktigt att du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller lugnet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vidare har du minst en administrativ utbildning eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer relevant för tjänsten. Vidare har du:
 • flerårig erfarenhet av att arbeta med framtagande och administration av avtal i en koordinerande roll inom elnät och/eller energibranschen
 • god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
 • fakturering och ekonomisk administration
 • förvaltning och utveckling av processer och rutiner
 • förvaltning och utveckling av verktyg för effektiv uppföljning, underlag för analys och beslut likväl som statistik
 • arbete med ärendehantering för registrering av handlingar och avtal, likväl som hantering av utlämning av allmänna handlingar.
Bra att veta
 • Tjänsten är placerad i Sundbyberg, Västerås eller Göteborg
 • Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
 • Resor förekommer i denna tjänst några dagar om året, i första hand inom Sverige
 • Sista ansökningsdag 16 augusti 2024. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan
 • Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Kontakta gärna rekryterande chef Anna-Märta Jander alternativt ansvarig rekryterare Karin Segerholm. Under semestertider nås vi på mail och svarstiden kan vara något längre än vanligt. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72 och Mikael Hedenheim, ST, tel. 010-475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se.

Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät krävs svenskt medborgarskap. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.

För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:

Lär känna oss på Svenska kraftnät
SVENSKA KRAFTNÄT logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
16 augusti 2024 (26 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.