Personal & Ledarskap

Experten: motiverade medarbetare viktigare än någonsin

Kantar Sifo har på uppdrag av Blocket Jobb gjort en undersökning i vilken yrkesverksamma i Sverige ombetts att bedöma sin egen prestation under 2019.

Den genomsnittliga bedömningen på en tiogradig skala landade på poängen 7,9. Samma undersökning visar att de tillfrågade uppskattat sin motivation relativt högt - den landar på 7,0. Motivationsexperten Erik Fernholm har listat sina bästa tips på hur både chefer och anställda kan öka motivationen på jobbet ytterligare under 2019.

– Vi är inne på årets första kvartal då många arbetsplatser sätter nya mål för resten av året. För både arbetsgivare och anställda är det hög tid att fastställa vilka faktorer som kan höja motivationen under 2019. Hög motivationsgrad hos anställda är ett starkt konkurrensmedel, säger Linnéa Aguero, presschef på Blocket Jobb.

Personer som uppger att det är viktigt att göra karriär svarar i större utsträckning att både prestationen (70 procent) och motivationen (58 procent) har varit hög under det gångna året, i jämförelse med de som inte anser att karriär är särskilt viktigt.

– Att fokusera på motivationen på arbetsplatsen har länge varit en lyx men nu när arbetet blivit allt mer komplext krävs ett djupare engagemang och då har motivation blivit en knäckfråga för många arbetsplatser. Idag behöver vi bygga organisationer för hur människor fungerar istället för ett mekaniskt eller industriellt perspektiv och då ser vi att saker som individens påverkan, utveckling och meningsfullhet blir centralt. Utgår man från forskningen kommer framtidens framgångsrika organisationer vara de som bäst utvecklar sina medarbetare, tar störst samhällsansvar samt har en djup mening, säger Erik Fernholm, expert på neuro- och motivationsforskning.

6 tips om hur chefen kan öka motivationen på sin arbetsplats:

  • Gör arbetet så meningsfullt det går. Synliggör den nytta dina medarbetare och din organisation gör, så den gör sig påmind i allas vardag. Är det svårt att synliggöra detta så se till att ta in ett ambitiöst samhällsansvar när ni lägger strategin; Hur kan vår organisation lösa ett problem i samhället samtidigt som vi är ekonomiskt hållbara? Människor är neurologiskt byggda för att sträva mot mål som bidrar till något större, gör ni inte detta riskerar ni att tappa många talanger till mer meningsfulla konkurrenter.

  • Involvera anställda i att sätta mål och lägga strategin. Att bli involverad i målsättning och strategiska frågor har visats öka både engagemang, ansvarskänsla och innovation. Ofta känns detta utmanande för chefer men det är något nästan alla organisationskulturer i världsklass gör idag.

  • Överlämna hur folk arbetar till de som arbetar. Desto mer inflytande medarbetare har över hur, när och vad de arbetar med desto mer engagerade och produktiva är de. Utforska detta tillsammans med medarbetarna - testa en månad när ni inte mäter arbetstid utan låt medarbetarna koordinera ansvaret själva och utvärdera efteråt.

  • Öka öppenheten och transparensen. Tiden då chefen kom på de bästa idéerna är sedan länge passerad, de bästa idéerna kommer idag från vem som helst - men bara om de förstår helheten. Säkerställ att medarbetare får tillgång till mer information så de kan se "hela bilden". Detta möjliggör både tillit i organisationen och ökar innovationen.

  • Be anställda om att ge feedback på ditt ledarskap. Att löpande söka återkoppling skapar på sikt framgångsrikt ledarskap men kan utmana på kort sikt. Vågar du offentligt öppna upp för mer återkoppling skapar det även motivation för de anställda att själva skapa en feedback-kultur. Något som på sikt vässar kompetensen i organisationen utan att kosta något.

  • Våga testa nya arbetssätt. Förändringstakten ökar på alla fronter och endast de som anpassar sig till en mer komplex omgivning kommer vara framgångsrika. Uppmuntra (eller avkräv) att anställda därför hittar bättre processer och arbetssätt som de kan testa ett par veckor. Utvärdera efteråt.

4 tips om hur den anställde kan öka sin motivation på arbetsplatsen:

  • Ta ansvar för din egna utveckling. Utveckling ger en känsla av kompetens och motivation, tre centrala delar av att vara motiverad på sikt. Välj ut en sak att fokusera på att bli bättre på eller lära dig varje månad. Sätt ett mål, sök feedback, tacka ja till relaterade utmaningar och fokusera på att anstränga dig.

  • Skapa mening i vardagen. Ta reda på varför jobbet, målen och arbetsuppgifterna ser ut som de gör. Följ inte endast manualerna, riktlinjerna eller andras beslut utan fråga nyfiket varför så du börjar se den större helhet du är del av.

  • Lär dig vila och var medveten om dina gränser. Det pratas mycket om work-life-balance i termer av tid men en viktigare faktor är att du hittar effektiva sätt att ladda upp och får tid för djupare relationer i ditt liv. Experimentera med vad som funkar för dig, sällan är svaret sociala medier eller ökad konsumtion utan snarare saker som meditation, relationer och mer fysiska aktiviteter.

  • Lär känna dig själv. Det låter kanske konstigt men de flesta människor känner inte sig själva eller sin kropp särskilt väl. Gör du inte kan du inte heller designa ditt arbete eller vardag efter vad som är viktigt för dig. Fundera på vad du egentligen värderar, vilken typ av person du vill vara och vad du vill bidra med. Forskningen visar att detta är början på ett självledarskap som gör dig mycket mindre stressad och välmående på sikt.

Om undersökningen Undersökningen genomfördes den 25-27 november i Kantar Sifos riksrepresentativa webbpanel. 1000 svar samlades in från svenska allmänheten i åldersgrupp 18-65 år.

Om Blocket Jobb Blocket Jobb lanserades i augusti 2011 och har sedan dess tagit en position som en av Sveriges största jobbsajter. Blocket Jobb har idag över 10 000 lediga jobb i hela Sverige och i snitt ca 200,000 besökare per vecka. Under hela 2017 gjordes det över en miljon ansökningar via Blocket Jobb.

Läs mer på www.blocketjobb.se

Liknande Artiklar