Hoppa till innehåll
Publiceringsdatum
30 maj 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Ansök nu

Denna annons är hämtad från Platsbanken / arbetsformedlingen.se

Politikernas och förvaltningens mål och viljeriktning är att alla barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas, nå sina mål och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet. Sundsvall har 25 grundskolor och 5 anpassade grundskolor som är samlokaliserade vid samtliga enheter utom en och enheterna har tillsammans drygt 8000 elever. Verksamheten leds av en Verksamhetschef grundskola. För oss är det viktigt att elever lämnar skolan efter att ha haft en positiv progression i sina kunskapsresultat och i sin sociala utveckling. De vill, kan och har goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden. En tydlig målsättning för verksamheten är en positiv utveckling av kunskaps-resultat och den sociala utvecklingen. Verksamheterna har under föregående år infört ett prognosarbete för att följa elevers utveckling och den fortsatta utvecklingen av det arbetet ligger i fokus även detta år. Processer kopplade till tidiga insatser och ett systematiskt arbete med att utveckla undervisningens kvalitet är prioriterade och ligger inom de här funktionernas ansvarsområden. ARBETSUPPGIFTER Som kvalitetsutvecklare för grundskolan kommer du att tillhöra avdelningen Lärande och hälsa men arbetsleds av verksamhetschef grundskola. Funktionerna kommer att ingå i ledningsgruppen för grundskola och ansvara för att driva kvalitetsarbetet framåt samt ansvara för processer som gynnar verksamheten. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Under ledning av verksamhetschef och i nära samarbete med rektorer arbeta med grundskolans systematiska kvalitetsarbete utifrån skollag och läroplan • utreda komplexa frågor och lämna förslag till förbättring och stötta chefer i processer som ska leda till att eleverna lyckas bättre • vara ett stöd till verksamhetschef och rektorer i klagomålshantering, skolinspektionsärenden och övriga tillsynsärenden • stötta verksamhetschef och rektorer i analyser för uppföljning genom att hantera statistik och ge underlag till olika rapporter och utvecklingsarbete • stötta verksamhetschef och rektorer när det gäller implementering av framtagna metoder, rutiner och riktlinjer • stötta rektorer i olika samverkansprojekt • göra kvalificerade utredningar, analyser och sammanställningar som underlag för verksamhetschefers arbete • genomföra kvalitetsuppföljning genom regelbundna kvalitetsdialoger tillsammans med verksamhetschef • bereda skriftliga och muntliga underlag och ge analys- och processtöd till verksamhetschefer och rektorer • självständigt leda och koordinera olika processer och projekt samt bistå ledningen i övergripande verksamhetsutveckling • samverka internt och med andra myndigheter, organisationer och nätverk • förbereda och sammanställa utredningar, utvärderingar, remissvar och inspektionsärenden till myndigheter • medverka i verksamhetsövergripande arbete av olika slag såsom processutveckling, lägesbedömningar och att ta fram och säkerställa rutiner. • processleda utveckling av systemstödet Stratsys i grundskolan • samordningsuppdrag digitalisering • omvärldsbevakning och att bevaka bidragsansökningar mm. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har examen inom pedagogik eller statsvetenskap, alternativt en annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att utveckla kvalitetsarbete inom grundskola och att vara ett stöd till chefer i utvecklingsprocesser. Vi ser det som meriterande om du har en rektorsutbildning eller magister/master inom utbildningsvetenskap. Har du erfarenhet av arbete vid skolmyndighet och av chefsuppdrag inom förskole- eller skolverksamhet är även det meriterande. Du bör ha goda grundläggande kunskaper inom Officepaketet, framförallt Excel är en förutsättning. Vidare har du grundläggande systemkunskaper och det är meriterande om du har erfarenhet av Stratsys eller liknande verksamhetssystem. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska och engelska och innehav av B-körkort. För att trivas i rollen som Kvalitetsutvecklare är du en person som trivs med att ta ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och driver dina processer framåt på ett självständigt sätt. Du har en god förmåga att identifiera var och hur information ska ges och snabbt kunna växla fokus inför nya uppdrag och uppgifter samt är noggrann och väl medveten om mål- och kvalitetsstandard. Vidare trivs du när du leder, motiverar andra med befogenheter för vad som krävs för att effektivt nå ett gemensamt mål. Du drivs och motiveras av att underhålla och skapa nya relationer samt samarbeta lyhört till andra människor och aktörer. ÖVRIGT Zejnab Al Zibala - Kommunal 076-091 45 05 Margaretha Brander, Sveriges skolledare margaretha.brander@sundsvall.se 070-1917242 Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in. Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se. Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.raddning.info/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanst-i-beredskap Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansök nu

Denna annons är hämtad från Platsbanken / arbetsformedlingen.se

Sök jobbet
Ansök senast
28 juli 2024 (3 dagar kvar)
Ansök nu

Denna annons är hämtad från Platsbanken / arbetsformedlingen.se