Hoppa till innehåll

Grundlärare i fritidshem på Simrislundsskolan

Publiceringsdatum
13 maj 2024
Område
Yrkesroll
Typ av anställning
Ansök nu

Denna annons är hämtad från Platsbanken / arbetsformedlingen.se

Välkommen till Simrishamns kommun, som ligger i hjärtat av Österlen, känt för sitt rika kulturliv och sin vackra natur. ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med vår personalgrupp erbjuds du en stimulerande tjänst där vi värdesätter det professionella lärandet. Gemensamt utformar vi en trygg och stimulerande dag med elevernas bästa i fokus. Våra lärare i fritidshem ska: • Planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt från nationella mål och riktlinjer. • Tillämpa en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Erbjuda en meningsfull fritid som utgår ifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter. • Inta ett demokratiskt och empatiskt förhållningsätt. Där god omsorg kombinerat med undervisning, tillsammans stimulerar elevens utveckling och lärande. • Vara med och utveckla skolans fritidsverksamhet tillsammans med övrig personal på fritids. Pedagogerna på fritids är indelade i grupper med ansvar för att driva verksamheten framåt. Grupperna vi har igång är: • Trygghetsteam ansvarar bland annat roligare raster • Systematiskt kvalitetsarbete • IKT Minst fyra gånger per läsår genomförs som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet didaktiska utvecklingsdialoger mellan arbetslag och skolledning. Motivation skapas då den kunskap pedagogerna inhämtar är relaterad till deras vardag. Arbetssättet är värdefullt eftersom det gör allas röst i arbetslaget hörd. Med hjälp av didaktisk utvecklingsdialog lyfts lärares erfarenheter fram i ljuset av kunskaper från kollegor och skolledare. Du är en god förebild, gillar struktur, är full av idéer, och ser varje interaktion med eleverna som en möjlighet. Du har en god samarbetsförmåga, är initiativrik och ser till helheten för varje elev. Du vet hur man på bästa sätt anpassar undervisningen på fritidshemmet för att tillhandahålla en god inlärningsmiljö och bygga på det framgångsrika i varje elev. Vi erbjuder en arbetsplats med goda förutsättningar. En förmiddag i veckan ligger gemensam planering och kollegialt lärande på schemat tillsammans med kollegor och skolledning. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lärarexamen med inriktning mot fritidshem eller annan likvärdig utbildning. Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på analys av resultat. Du arbetar bra i team men kan också ta egna initiativ. Du har stor kunskap om hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbete utifrån det. Du värderar elevinflytande högt. Du är utåtriktad och social, skapar kontakter och underhåller relationer. Du skiljer på det personliga och det professionella, förhåller dig på ett sätt som är anpassat efter situationen. ÖVRIGT Vi som arbetar i Simrishamns kommun har en stor inverkan på människors liv. Vi jobbar nära våra kommuninvånare med service, vänlighet och respekt. Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag.
Ansök nu

Denna annons är hämtad från Platsbanken / arbetsformedlingen.se