Hoppa till innehåll
Malmö Stad Projekt logotyp

Erfarna projektledande stadsplanerare

Ansök nu
Arbetsuppgifter

Sällan har stadsutveckling varit mer spännande än i Malmö, just här och nu. Genom tvärdiciplinära metoder ger vi förutsättningar för mer jämlikhet, mer klimat och mer fokus på arkitekturens kraft i att skapa en stad som är relevant många generationer framåt.

Vi söker nu två projektledande stadsplanerare till avdelningen för stadsplanering och hållbarhet.

Som projektledande stadsplanerare är din uppgift att uthålligt och resultatorienterat leda stora stadsplaneringsuppdrag, -projekt och -processer i nära samarbete med olika arbetsgrupper, stadens förvaltningar, nämnder, byggaktörer, fastighetsägare och Malmöbor. Du har en tvärdiciplinär utgångspunkt i din syn på stadsplanering och utgår från stadsbyggnadskontorets tre fokusområden för god stadsbyggnad: jämlik, klimatsmart och kvalitativ stadsbyggnad. 

För att klara ditt uppdrag behöver du ha en förmåga och erfarenhet av att arbeta strategiskt med att bygga omfattande kontaktnätverk och samarbeten med  intressenter, lokala aktörer, utvecklare, fastighetsägare och andra av nytta och framdrift för vårt ansvarsområde som sträcker sig från strategisk stadsplanering till detaljplanering. 

Vi har under förra året etablerat en ny organisation där du kommer att ingå i enhet 3 men arbeta nära alla avdelningens kollegor genom arbetsgrupper sammansatta från hela avdelningen och kontoret. Du kommer ha ett koordinerande och övergripande uppdrag primärt för en specifik geografi, med många kontaktytor både inom Malmö stads organisation och externt. I uppdraget ingår det att skapa målbild för utvecklingen av geografin, skapa tydlighet i hur vi uppnår den genom strategiska processer, program, innovationsprojekt, detaljplaner och andra verktyg. 

Vi behöver helt enkelt dig som kan vara en positiv och proaktiv kraft inom geografisk och rumslig stadsplanering!

Kvalifikationer

Vi lever i en föränderlig tid och vi tror att för att trivas och bli framgångsrik i denna roll, krävs att du är en utvecklingsorienterad person som ser möjligheter istället för hinder.

Du är en person som tar ansvar för uppdragens framdrift, genomförande och kvalitet. Du tar initiativ, agerar med självförtroende, gör väl avvägda bedömningar för att nå uppsatta mål och arbetar självständigt. Viktigt för att lyckas i uppdraget är att du har en god analytisk och gestaltande förmåga, van vid att göra avvägningar och bedömningar för en god bebyggd miljö ur ett tvärdiciplinärt förhållningssätt, har god förmåga att formulera och förmedla stadsbyggnadsidéer samt samverka med olika aktörer för att uppnå samsyn och tydlighet. Det är viktigt att du ser mönster, samband och helheter. Du har en vana och fallenhet för att skapar nya idéer, infallsvinklar, insikter och lösningar på problem. 

Vi tror mycket på rätt person på rätt plats och kommer därför att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Krav:

  • Utbildning på universitets-/högskolenivå med mastersexamen inom arkitektur eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
  • Flera års erfarenhet av att både leda och arbeta med omfattande, komplexa och tvärdisciplinära stadsplaneringsprocesser.
  • Flera års projekt- och processledarerfarenhet inom arbetsfältet med starkt genomförandeperspektiv.
  • Erfarenhet av att leda fastighets- och byggherredialoger.
  • Goda kunskaper i Officepaketet (365).
  • God kommunikationsförmåga på svenska, både muntligt och skriftligt.

Meriterande:

  • Övriga utbildningar och examina av relevans för utförandet av arbetsuppgifterna.
  • Erfarenhet av att leda banbrytande, innovativa, experimentella arbetssätt.
  • Erfarenhet av strategiskt arbete inom stadsplaneringen och detaljplaneprocessen eller liknande skala.
  • God kunskap om plan- och bygglagen.
Om arbetsplatsen

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Stadsbyggnadskontoret är en dynamisk och kreativ arbetsplats, med lokaler mitt i Malmös centrum. Vi är 210 medarbetare och drygt 20
chefer, fördelat på fyra olika avdelningar. Sedan några år tillbaka är vi inne i en utvecklingsresa med ambition att bli det bästa stadsbyggnadskontoret 2026. Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar vi förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i.

Hos oss på stadsbyggnadskontoret får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare, och några till. Den allra största förmånen, som vi ser det, är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och malmöborna. 

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse

Övrigt
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Malmö Stad Projekt logotyp
Sök jobbet
Ansök senast
30 juni 2024 (17 dagar kvar)
Ansök nu

Om arbetsgivaren