Personal & Ledarskap

Distansarbete – omtyckt men kan skapa irritation

För många har arbetslivet en större dos distansarbete nu än tidigare. En hybrid jobbvardag ger både möjligheter och utmaningar och som arbetsgivare behöver ni vara lite extra observanta för att det nya arbetssättet ska fungera för alla.

Friheten i att kunna arbeta på distans är värdefull för många och en viktig pusselbit för att få vardagen mindre stressig. En undersökning från Kantar Sifo visar att fyra av tio vill arbeta på distans en eller två dagar i veckan. Två av tio vill arbeta majoriteten av arbetsveckan, tre eller fyra dagar, på distans.

Hur många dagar i veckan vill du arbeta hemifrån/på distans?
1-2 dagar i veckan 41 %
Någon gång i månaden 22 %
3-4 dagar i veckan 21 %
Alla dagar i veckan 7 %
Aldrig 6 %
Tveksam, vet ej 3 %

Men allt är inte frid och fröjd när vi distansarbetar, det finns saker som skaver. I undersökningen ställdes frågan vilka beteenden i det hybrida arbetslivet som är mest irriterande och möten i bullriga miljöer, teknikstrul och sena ankomster till digitala möten finns på topp tio. Allra mest stör vi oss dock på något lite allvarligare än så, nämligen bristande engagemang. 24 procent svarar att det de stör sig allra mest på i det hybrida arbetslivet är att kollegorna inte är lika engagerade i jobbet.

Vilka beteenden hos dina kollegor irriterar dig mest på i det hybrida arbetslivet?
Inte är lika engagerade i sitt arbete 24 %
Tar möten på språng/ i bullriga miljöer 21 %
Har svårt att hantera teknik, t.ex. glömmer att sätta på mikrofonen/har problem att logga in etc. 21 %
Inget 17 %
Är sena till digitala möten 16 %
Ändrar sig kring om de kommer att vara på kontoret eller inte 12 %
Inte kommer in till kontoret, fast de har möjlighet 12 %

"Kommunikationen är både viktigare och svårare i en hybrid arbetsvardag. Vi måste utgå från att alla är olika individer med olika behov, och hitta en kommunikationsmodell som är både grupp- och individanpassad. Då blir det enklare för medarbetare att ge signaler om trivsel, välmående och arbetsbelastning – allt som påverkar engagemanget."

Aaron Kroon, People & Culture Director på Blocket.

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes 11-15 augusti 2022 via Kantar Publics riksrepresentativa och slumpmässigt rekryterade onlinepanel Sifopanelen, 1100 svar samlades in bland den yrkesverksamma allmänheten.