Personuppgiftspolicy Blocket Jobb

Gällande från den 5 oktober 2016

Våra användares förtroende för oss är av yttersta vikt för oss, och Blocket tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våda användares integritet.

Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Blocket Jobb, en tjänst som erbjuds på www.blocketjobb.se och alla webbaserade tjänster och applikationer som tillhandahålls under varumärket Blocket Jobb ("Tjänsten"/"Tjänsterna").

 1. Samtycke

  Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy som är en integrerad del av Blocket Jobbs Allmänna Villkor samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att i övrigt använda Tjänsterna.

 2. Personuppgiftsansvarig

  Vi ansvarar tillsammans med Schibsted Products & Technology UK Ltd, org. nr 09053202 (”Schibsted”), för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsterna då vi gemensamt bestämmer ändamålen med och metoderna för behandlingen.

  Vi vill uppmärksamma dig på att den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Blocket Jobbs inloggningssystem SPiD (”SPiD”), regleras i Personuppgiftspolicyn för SPiD. SPiD tillhandahålls av Schibsted som är en del av Schibsted Media Group, se www.schibsted.com.

 3. Centrala begrepp

  En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt beteende vid nyttjande av Tjänsterna utgöra personuppgifter.

  Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

  Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 4. Uppgifter vi samlar in

  Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. Uppgifterna kan kompletteras med tillgänglig information från Schibsted, andra SPiD-anslutna tjänster och andra tredje parter. För att ge dig en tydlig bild av hur personuppgiftsbehandlingen går till har vi delat in personuppgifterna i tre kategorier utifrån hur de samlas in:

 5. Uppgifter som du själv lämnar till oss

  När du registrerar dig som användare, registrerar en bevakning av annonser, skickar ett CV till en annonsör via våra Tjänster eller utför andra aktiviteter inom ramen för Tjänsterna lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, ålder, telefonnummer och e-postadress, men även innehåll i meddelanden och dokument. Personuppgifter i den här kategorin utmärks av att du aktivt lämnar dem till oss genom att t.ex. fylla i webbformulär eller skicka meddelanden till annonsörer eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

 6. Personuppgifter som samlas in när du använder Tjänsterna

  När du använder Tjänsterna registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka Tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Informationen kan delas upp i följande kategorier:

 7. Teknisk information om din enhet och Internet-anslutning

  Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om enheten du använder och hur den är uppkopplad till Tjänsterna. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

  Information om hur du använder tjänsterna; användarbeteende

  När du söker efter en tjänst, söker ett jobb, eller använder våra tjänster i övrigt eller använder Tjänsterna i övrigt, registreras denna aktivitet automatiskt i våra dataloggar. Denna information kan omfatta hur du skrollar och navigerar på en webbplats.

  Platsinformation

  När du använder Tjänsterna beräknar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du har accepterat platstjänster i din telefon/surfplatta kommer vi att löpande samla in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll, såsom annonser som är relevanta för dig. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

  Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

  När du använder Tjänsterna försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. Se mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy.

 8. Uppgifter från andra källor

  Vi kan från tid till annan få information från andra källor, vanligtvis våra partners, reklamkunder, mätverktyg och andra leverantörer. Som ett exempel kan en reklamkund ge oss information om vad som hände efter att du klickat på en annons som visades på någon av våra webbplatser, medan leverantörer av profileringsinformation kan förse oss med sannolikhetsbaserad information om din demografiska profil (t.ex. utbildningsnivå eller storleken på hushåll). Sådan information gör det möjligt för oss att mäta effekten av en annons och i framtiden kunna presentera mer relevanta annonser och mer relevant innehåll för dig. Information från andra källor kan även omfatta data som registrerats innan du ingått avtal med oss.

  Dessutom behandlar vi personuppgifter som inhämtas från SPiD när du använder Tjänsterna inloggad med ditt SPiD-konto.

 9. Ändamål med behandlingen - vad används uppgifterna till?

  Vi behandlar och delar med oss av dina personuppgifter till andra bolag, framför allt bolag inom Schibsted Media Group, i syfte att (i) fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser, (ii) tillhandahålla och administrera din tillgång till Tjänsterna, (iii) besvara kundserviceärenden och utföra felrättning, (iv) förbättra din användarupplevelse, (v) ge dig annonser, erbjudanden och rekommendationer som är anpassade efter de uppgifter vi har om dig, (vi) skicka dig information och direktmarknadsföring via e-post eller på annat sätt, (vii) analysera marknadstrender och framtida efterfrågan, (viii) vidareutveckla Tjänsten, SPiD och andra tjänster (bland annat genom att anpassa dessa till vad vi tror är användarnas önskemål), samt (ix) förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsterna eller SPiD. Du hittar mer detaljerad information om ändamålen (iv) till (ix) här nedan.

  Förbättra användarupplevelsen

  Vi använder personuppgifter för att ge dig mer användarvänliga tjänster. Detta avser framför allt din upplevelse i samband med registrering, förflyttning och köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

  Personifierade erbjudanden, rekommendationer och annonser

  Vi vill kunna ge dig råd och tips om bra tjänster och relevanta annonser baserat på dina intressen och ditt beteende när du använder Tjänsterna. I första hand kan vi ge dig rekommendationer om radannonser och tjänster baserat på dina aktiviteter på vår webbplats. Vi kan också rekommendera produkter och tjänster baserade på vad andra användare med liknande användarmönster har varit intresserade av. Vi kan även använda dina uppgifter för att anpassa bannerannonser och annat kommersiellt innehåll. Informationen gör också att vi kan leverera digitala reklamkampanjer som är anpassade till dig på alla sajter inom Schibsted-koncernen. Reklamkunder som får tillgång till denna typ av uppgifter får stränga restriktioner för sin användning av uppgifter som bland annat anger att informationen inte får användas i något annat syfte än att annonsera på våra webbplatser.

  Skicka dig information och direktmarknadsföring

  Om du har en aktiv kundrelation med Blocket, kan vi skicka dig direktmarknadsföring via e-post, telefon eller andra digitala kontaktvägar (t.ex. sociala medier), om du inte har instruerat oss att inte göra det. Sådan marknadsföring kan innehålla erbjudanden och information från andra bolag inom Schibsted Media Group. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring via ditt användarkonto, via länk i utskicken eller genom att kontakta oss.

  Analysera marknadstrenderna och vidareutveckla Tjänsten och SPiD

  Vi använder personuppgifter i syfte att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster.

  Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten

  Vi använder personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data för att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och SPiD och för att förhindra brottsliga aktiviteter. Exempelvis kan vi med en användares medgivande utföra en kontroll av användarens identitet. Med missbruk avser vi bland annat brott som t.ex. bedrägerier och hot, upprättande av falska profiler, utskick av marknadsföringsmail som svar till privatannonsörer, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton samt övriga aktiviteter som är olagliga eller otillåtna enligt våra Användarvillkor.

 10. Överföring av personuppgifter

  Dina personuppgifter överförs till Schibsted för behandling i enlighet med denna personuppgiftspolicy och personuppgiftspolicyn för SPiD. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till andra bolag inom Schibsted Media Group, bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av Schibsted ASA och bolag anslutna till SPiD i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål som anges i denna personuppgiftspolicy. Sådana bolag kan även komma att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att personifiera och förbättra din användarupplevelse och förbättra sina produkter och tjänster. Information om de bolag som ingår i Schibsted Media Group, bolag som ägs (helt eller delvis, direkt eller indirekt) av Schibsted ASA och bolag anslutna till SPiD, hittar du här: www.schibsted.com och www.spid.no. I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de exempelvis ska kunna anpassa erbjudanden och marknadsföring efter våra användare. Detta sker exempelvis om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds av våra samarbetspartners eller när du väljer att annonsera i sådana kategorier där vi tillsammans med samarbetspartners tillhandahåller kringtjänster, exempelvis bilförsäkring för köpare av bilar. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

  Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi först har fått ditt samtycke. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsterna eller ditt SPiD-konto kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott, eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister om annonsobjekt. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

  Överföring av personuppgifter till tredje land

  Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav.

 11. Lagring och överföring av personuppgifter

  Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 12. Rättelse, blockering och radering

  Genom att skriva till Blocket på adressen Blocket AB, 105 18 Stockholm, märkt ”PUL-utdrag” och ange de uppgifter du använt vid registrering eller korrespondens, kan du kostnadsfritt en gång per år, i ett så kallat registerutdrag få veta vilka uppgifter Blocket har registrerat om dig och hur dessa används.

  Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

  Information som lämnats till Blocket i samband med annonsering kommer oavsett vad som anges ovan att sparas i upp till fem år i syfte att begränsa missbruk av våra tjänster, förhindra brottslig aktivitet och klarlägga tvister om annonsobjekt, till exempel om parterna är oeniga om vad som angavs i annonsen beträffande garanti, körsträcka etc.

 13. Cookies och liknande teknik

  Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats. För att uppnå bästa möjliga funktionalitet samlar vi in olika typer av information om våra användare. Vi använder oss av cookies, pixeltaggar, local storage och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om användarna. Exempel på sådan information är de sidor som besökts, tid på dygnet besök gjordes och vilken typ av webbläsare som används. Vi använder också olika former av teknik för att känna igen dig som användare och för att analysera data om våra användare. Tekniken används då den är nödvändig för att tjänsten ska fungera, för att göra det lättare för dig att använda tjänsten, och för att vi ska kunna genomföra analyser som gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra tjänster i linje med användarnas behov. För mer information om hur vi använder dessa tekniker, se vår cookiepolicy.

 14. Sociala plug-ins

  När du använder Tjänsterna kan du från tid till annan erbjudas att dela information från Tjänsterna på sociala medier, som t.ex. Facebook, LinkedIn eller Twitter, via en social plug-in (exempelvis genom att tipsa en annan användare om en annons via sociala medier). Om du väljer att dela information via en social plug-in kommer din webbläsare att överföra följande data till det sociala mediet:

 15. datum och tid för ditt besök;
  Internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;
  din IP-adress;
  vad du använt för webbläsare;
  vad du använt för operativsystem;
  ditt användarnamn om du är en registrerad användare av det sociala mediet och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn;
  den information som du använt denna specifika plug-in för.
 16. I fråga om sådan information hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med, och omfattningen av, insamlingen av uppgifter som sker genom sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i inställningarna för din webbläsare.

 17. Ändringar i personuppgiftspolicyn

  Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi att meddela dig.

 18. Kontaktuppgifter

  Blocket AB är gemensamt med Schibsted personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten.

  För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, får du gärna kontakta oss på någon av följande adresser:

 19. Blocket
 20. Blocket AB
 21. 105 18 Stockholm
 22. e-postadress: pul@blocket.se
 23. Schibsted
 24. Schibsted Products & Technology UK Ltd
 25. Henry Wood House
 26. 2 Riding House Street
 27. W1W7 FA, London
 28. Storbritannien