Arbetsledare till park- och naturvårdsenheten

Arbetsledare till park- och naturvårdsenheten

Tyresö växer och för att möta det ökade behovet av bostäder och samhällsservice omorganiserade vi oss till ett samhällsbyggnadskontor i januari 2020. Målet är att skapa en organisation som kan genomföra översiktsplanen Tyresö 2035, samtidigt som vi klarar av att förvalta färdigställda projekt, kommunala samhällsfastigheter och kommunägd mark. Genom att organisera alla verksamheter som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, och skötsel till ett gemensamt Samhällsbyggnadskontor stärker vi hela kedjan från initiering till drift.

Under kommande år vill vi bygga en modern organisation som snabbt kan möta framtidens utmaningar och som präglas av ett nära ledarskap och en stark teamkänsla. Under våren har enheter och avdelningar förändrats för att på bästa sätt kunna möta organisationens nya behov. Under hösten kommer vi att fokusera på implementering av ny organisation, införandet av nya arbetssätt och teamaktiviteter för att minska stuprör och främja nya samarbetsformer.

Park- och naturvårdsenheten är en av åtta enheter på samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen.

Vad vi gör och vill
Park- och naturvårdsenheten i Tyresö vårdar, sköter och underhåller kommunens park- och naturmarker. Enheten är indelad i tre grupper som tar hand om park- och grönområden, grönytor på skol- och förskolmark och naturområden i reservat och friluftsområden. Enheten består av totalt 29 medarbetare som är engagerade i att skapa trevliga, säkra och artrika grönmiljöer för rekreation och lek.

Om tjänsten
Som operativ arbetsledare planerar, utvecklar och leder du arbetet för din grupp bestående av fyra naturvårdare. Du kommer både att planera och arbeta praktiskt med underhåll och tillsyn av naturreservat, naturområden, friluftsområdet Alby och med tätortsnära skog såväl sommar- som vintertid. Dina arbetsuppgifter består bland annat av vård och utveckling av Tyresös naturreservat och naturmark samt samordning av viltvård i kommunen. I det dagliga arbetet ingår det att behandla inkommande synpunkter och felanmälningar samt att delta i arbetet med upprättande av skogsvårdsplaner och vara en kunskapsresurs i framtagandet av nya detaljplaner och reservat.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Vem är du?
Du har eftergymnasial utbildning inom skogsvård och naturvård samt god datorvana. Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och dokumenterad erfarenhet av arbetsledning. Vidare har du;
  • Utbildning i praktisk naturvård eller landskapsvård
  • B-körkort
  • Motorsågskort A+B+C
  • Röjsågskort RA
  • Jägarexamen
  • Behörighet att framföra terränghjuling och snöskoter
Det är meritererande med erfarenhet av nyckelbiotoper, fornminnesvård, viltvård, naturvärdesbedömning och GIS.

Som person är du lugn, stabil och tydlig samt har förmågan att vara en god handledare. Du behöver ha en förmåga att stötta och utveckla dina medarbetare. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Du har god förmåga att knyta nya kontakter och föra dialog med människor i olika situationer.

Vidare är du praktiskt lagd, flexibel och lyhörd. Du kan anpassa dig till nya situationer och har lätt för att samarbeta. Du kan arbeta självständigt och besitter stor ansvarskänsla. Arbetet kräver fysisk rörlighet för arbete ute i terräng.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidra till ett gott arbetsklimat.

Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 31 januari 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande.

Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:

Enhetschef, Esther Östin, tel: 08-578 298 68, mejl: esther.ostin@tyreso.se

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer

Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.

Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Mer info
Område Tyresö
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.tyreso.se
Sista ansökningsdag 31 jan 2021 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tyresö kommun är en arbetsgivare med cirka 3000 anställda som arbetar inom fler än 200 olika yrken inom 19 olika verksamhetsområden.

Vi befinner oss i en expansiv fas där dagens 47 000 invånare ska bli 60 000 fram till år 2030. Att växa så starkt som vi gör i kommunen ställer stora krav på oss och dig - oavsett yrkesroll - men det ger oss också goda förutsättningar att tillsammans få utvecklas på alla plan.