Övertsyrman Visingsöleden, pool

Övertsyrman Visingsöleden, pool

Arbetsuppgifter
Just nu söker vi överstyrman för pooltjänstgöring med placeringsort Visingsöleden i distrikt Vättern. Visingsöleden går mellan Gränna och Visingsö i Vättern i Jönköpings län och är en betal-led. Färjeledens längd är 6200 meter lång och överfartstiden är cirka 30 minuter. I poolverksamheten kan tjänstgöring på andra leder förekomma.

I tjänsten ingår att deltaga i den dagliga driften samt att utföra alla förekommande sysslor och uppdrag som kan förekomma inom färjeverksamheten såsom att:
 • upprätthålla färjetrafiken med gott sjömanskap
 • ansvara för att färjan är i sjövärdigt skick
 • ansvara för att färjan är behörigt bemannad
 • utföra erforderliga underhållsarbeten
 • ansvara för lastning och lossning av färjan
 • rapporteringsskyldighet vid skiftbyte
 • föra färjedagbok
 • skriva rapport vid ev sjöolycka
 • skriva rapport vid ev skador på fordon m m
 • ansvara för att avvikelserapport skrivs vid ev tillbud och olyckor
 • följa uppgjorda tillsyns- och skötselinstruktioner
 • rapportera störningar (avvikelser) i färjetrafiken
 • ansvara för trafikräkning
 • delta vid erforderliga säkerhetsövningar och räddnings- och farligtgodsutbildningar m m
Det finns väl utrustade färjevaktstugor i anslutning till färjelederna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • lägst innehar fartygsbefäl klass IV, maskinist B-examen alternativt maskinbefäl klass VIII-examen
 • har giltig specialbehörighet i krishantering (CCM ) enligt STCW Manila
 • som lägst har SRC-certifikat
 • har gått grundläggande säkerhetsutbildning (basic training) enligt STCW Manila
 • har giltigt läkarintyg för sjöfolk med däckstjänstgöring, lägst inre fart
Det är meriterande om du
 • innehar fartygsbefäl klass II eller III
 • har högre behörigheter/utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer relevant
 • har ADR-utbildning
 • har erfarenhet av arbete på vägfärjor
 • har datorvana
Urvalstester kan komma bli aktuellt i rekryteringsprocessen.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-11-29

Upplysningar

Tf. distriktschef Niklas Nygren
0101232601

SACO Kenneth Toresson
0101238036

SEKO Åke Ottosson
0101242839

ST Stefan Sörensson
0101232867
Mer info
Kontaktperson Trafikverket
Telefon 0101232601
Område Jönköping stad
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 nov 2019 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.