Centerleder, overtandlæge

Centerleder, overtandlæge

Spændende stilling som centerleder (overtandlæge) 37 t/uge ved Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Rigshospitalet, HovedOrtoCentret, er ledig til besættelse snarest.

Videncentrets ansvars- og arbejdsopgaver omfatter:
  • Konsultativ funktion for kommunal tandpleje og Regionstandplejen med henblik på odontologisk udredning, diagnostik og behandlingsplanlægning af patienter med sjældne medfødte sygdomme, som omfatter tænder og kæber
  • Udførelse af højt specialiseret behandling
  • Vidensopsamling med henblik på forskning
  • Formidling i form af undervisning/foredrag
  • Faglig visitation af patienter fra Region Sjælland og Region Hovedstaden, der søger tilskud til tandbehandling jvf. tilskudsordningens §166.3.
Som centerleder vil du få et spændende job med mange muligheder for faglig udvikling. Du vil blive en del af et multidisciplinært team omfattende ortodonti, kirurgi, protetik og pædodonti, hvor vi har fokus på at samle viden og erfaring og, på baggrund heraf, skabe de bedst mulige behandlingsforløb for vores patienter. Behandlingen foregår ofte i samarbejde med primærsektoren eller andre hospitalsafdelinger, og centerlederen har derfor tætte samarbejdsrelationer til f.eks. kommunal tandpleje, Specialtandplejen, Regionstandplejen, Tandlægeskolen, privat praksis og de øvrige nordiske odontologiske videncentre.

Om os
Odontologisk Landsdels- og Videncenter Øst er placeret i Rigshospitalets HovedOrtoCenter som en enhed under Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Klinik, til hvis klinikchef centerlederen refererer. Der er tilknyttet en sekretær, en tandplejer, et multidisciplinært ekspert team og et behandler team.

Centret har lands-/landsdelsfunktion med universitetsfunktion for de østdanske regioner i tæt samarbejde med Odontologisk Institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Der modtages patienter fra Østdanmark, Færøerne og Grønland.

Om dig
Stillingen ønskes besat med en erfaren tandlæge eller specialtandlæge med børnekompetence og særlig interesse for området.

Du skal selvstændigt kunne varetage det faglige og ledelsesmæssige ansvar for det odontologiske ekspertteam og de øvrige medarbejdere. Du skal være udadvendt og god til samarbejde og kommunikation. Du skal have et ønske om faglig udvikling i samspil med patienter, forældre og faglige samarbejdspartnere.

Evt. dokumenteret undervisnings- og forskningserfaring, vil indgå i den samlede vurdering af ansøgeren med henblik på at kunne varetage præ- og postgraduat uddannelse samt forskning og udvikling inden for området.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for Tandlæger indgået mellem Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stillinger i Odontologisk Landsdels- og Videncenter er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest.

Ansøgningsprocedure
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Klinikchef Thomas Steengaard på e-mail: thomas.steengaard@regionh.dkeller overtandlæge Eva Lauridsen på e-mail: eva.lauridsen@regionh.dkeller på telefonnr.: 3545 2493.

Du kan læse mere om afdelingen på: Odontologisk Videncenter

Du kan læse mere om De Odontologiske Videncentre i en artikel i Tandlægebladet 2012:
Mer info
Område Utland
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Tandvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.regionh.dk/
Sista ansökningsdag 1 dec 2019 (17 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Om at redde liv og øge livskvalitet. Sammen med de andre hospitaler i Region Hovedstaden arbejder vi for at sikre vores patienter den bedst mulige behandling og sammenhæng i forløbet.

På Rigshospitalet træder du ind på Danmarks største og højest specialiserede hospital, hvor vi leverer forskning i international klasse og behandler patienter med komplicerede og sjældne sygdomme. Vi stiller høje faglige og menneskelige krav og tilbyder til gengæld en god og spændende arbejdsplads, hvor der er plads til at udfolde dine kompetencer og ambitioner.

Vil du være med til at tage ansvar og gøre en forskel?

Fakta
  • På Rigshospitalet er vi 12.000 medarbejdere, de fleste af os arbejder på Blegdamsvej og i Glostrup
  • Vi har over 500 højt specialiserede funktioner, bl.a. transplantationer på lever-, lunge-, nyre- og hjerteområdet samt transplantation af knoglemarv i forbindelse med kræftbehandling
  • Vi modtager og behandler patienter fra Danmark, Færøerne og Grønland
  • Vi uddanner sundhedsprofessionelle til fremtidens sundhedsvæsen