Kommundirektör

Kommundirektör

Initiativrik och driftig med engagemang i samhälls- och utvecklingsfrågor

Som Kommundirektör är du kommunens högsta tjänsteman och ska på den politiska ledningens uppdrag leda kommunens tjänstemannaorganisation mot de mål och i den riktning som politiskt har beslutats.

Som kommundirektör
är du kommunens högsta tjänsteman och ska på den politiska ledningens uppdrag leda kommunens tjänstemannaorganisation mot de mål och i den riktning som politiskt har beslutats. Du företräder Ystads Kommun genom att ha det övergripande ansvaret för verksamheterna och utveckla och leda kommunen till en välfungerande helhet som stödjer den politiska ledningens mål och visioner. I rollen är du ytterst ansvarig för kommunens förvaltningar och fungerar därtill som koncernchef i kommunkoncernen.

Här blir
det viktigt att arbeta med helheten att få förvaltningschefer och bolagschefer att utifrån en gemensam målbild dra åt samma håll. Ett annat viktigt fokusområde för Kommundirektören kommer att vara att utveckla den interna styrningen. Det innebär att arbeta med de interna processerna och mål- och resultatstyrningen för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling och för att möta de utmaningar Ystads Kommun står inför.

Det är viktigt att ha en
god förmåga till dialog och ha hög tillgänglighet både inom och utom den kommunala organisationen. Genom samarbete och samverkan med aktörer inom kommunen, andra kommuner och myndigheter arbetar du för att utveckla Ystads
Kommun.

Som kommundirektör verkställer du planer med engagemang och beslutsamhet och uppnår resultat med hög kvalitet. Du har en god förmåga att ena och leda, är lyhörd men samtidigt tydlig.

Som person är du trygg och stabil med förmåga att arbeta strategiskt, långsiktigt och övergripande. Du är visionär och utvecklar din verksamhet inom givna ekonomiska ramar.

Du har en god social förmåga och kan med lätthet interagera och kommunicera med olika människor, såväl inom som utanför organisationen. Du är ”framåtlutad” diplomat med god integritet som får saker att hända.

För att lyckas i rollen har du en relevant akademisk examen kombinerat med en framgångsrik erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation i ett arbete nära politiken. Du är van att leda ledare med en väldokumenterad förmåga att få dina underställda ”att växa i och inte ur” sina roller. Din förmåga att uttrycka dig i såväl tal som i skrift på både svenska och engelska är god.

Välkommen
med din ansökan (personligt brev och CV) via www.mercuriurval.com (ref.nr SE-14255) snarast, dock senast 2 februari 2021.
Frågor besvaras av vår konsult Gösta Tydesten, Mercuri Urval, direkt/mobil
040-669 75 78
Mer info
Område Ystad
Yrkesroll Ekonomi
Typ av anställning Heltid
Rekrytering hanteras av Mercuri Urval
Hemsida http://www.ystad.se
Sista ansökningsdag 2 feb 2021 (14 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga,en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare.

Vår värdegrund Bättre Tillsammans kännetecknas av fyra ord som tydligt summerar vad vi som arbetsgivare står för; Mod, Tillit, Delaktighet och Professionalitet.

Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö.

www.ystad.se