Utvecklings- och kvalitetschef

Utvecklings- och kvalitetschef

Dina viktigaste uppgifter är att leda och utveckla företagets utvecklings- och kvalitetsarbete samt att initiera och samordna vårt förbättringsarbete, så att vi når bestående resultat och framgång. I din roll som tvärfunktionell chef är du synlig och verksam i hela verksamheten, främst genom ditt aktiva stöd till verksamhetens trettiotal chefer. Du initierar och säkerställer en god utvärdering och uppföljning av hur det går för oss i verksamhetens alla delar, med utgångspunkt i våra balanserade styrkort. Våra styrkort baseras på perspektiven Ekonomi i balans, Kund, Medarbetare, Hållbarhet samt Kvalitet och värdeskapande. Tillsammans med dina arbetskamrater identifierar du kvalitetsbristkostnader och förluster och förbättringsmöjligheter. Du samordnar utvecklingen av vår mål- och verksamhetsstyrning. Till din direkta hjälp har du erfarna medarbetare samt, som tvärfunktionell chef, även stöd i hela organisationen för ditt uppdrag. I detta arbete med att inspirera och påverka medarbetarna till verkningsfulla insatser ingår sådant som utbildning, påverkansarbete, förändringsledning och kommunikativt ledarskap. I ditt arbete med att säkerställa ett förbättringsarbete som ger bestående resultat stödjer du linjecheferna och utvecklar vår stödjande struktur med tvärfunktionella utvecklingsteam och förbättringsprojekt där alla medarbetare aktivt kan delta. Du följer upp och säkrar framdrift och funktion i vårt förbättringsarbete. Detta inkluderar exempelvis tydliggörande av arbets- och ansvarsfördelning, kompetensutveckling, utveckling av effektiva förbättrings- och uppföljningsverktyg. Uppnådda resultat omsätter vi till nya enhetliga bästa arbetssätt som kommer alla berörda i verksamheten till gagn. I våra bästa arbetsflöden utgör digitala inslag och effektiva IT-verktyg en mycket viktig del. Till stöd för detta sätt att lära av varandra utvecklar du och upprätthåller ett väl fungerande ledningssystem. Du följer upp och utvecklar verksamhetsledningssystemets effektivitet och funktion. Du samordnar också vårt produktutvecklingsarbete genom att bland annat initiera och kalla till produktråd och investeringsråd där vi säkerställer att vi gör kloka investeringar och utvecklingsinsatser. I ditt uppdrag ingår att delta i goda nätverk och att knyta kontakt och samverka med våra leverantörers och kunders kvalitetsansvariga. Du rapporterar till VD och ingår i koncernens ledningsgrupp.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har högskole- eller universitetsutbildning gärna kompletterad med ekonomiska studier eller motsvarande erfarenhet. Du bör ha erfarenhet från energibranschen eller processindustrin samt en gedigen ledarerfarenhet från motsvarande strategiska nivå av chefstjänst. Vi vill att du har goda kunskaper i engelska. Du har intresse för och god erfarenhet av IT-verktyg och hur olika verksamhetssystem kommer till god nytta. Som person har du förmåga att förstå kunders behov och förväntningar och kan knyta ihop kvalitets- och utvecklingsarbetet med företagets övergripande strategier och mål. Du är strukturerad, utvecklingsinriktad och mån om att åstadkomma resultat själv och genom andra. Du trivs i en tvärfunktionell ledande roll och uppskattas för din förmåga att motivera och driva en organisation mot gemensamma mål. Du är duktig på att coacha dina närmaste medarbetare i deras respektive arbeten och roller. Vi är i en utmanande och spännande utvecklingsfas och du har stora möjligheter till att påverka företagets fortsatta utveckling!

Vi eftersträvar en god balans mellan arbete, familj och fritid. Växjö Energi har ambitionen att ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför. Växjö energi är en del av Växjö kommun. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss samtal från annonsörer eller andra försäljare. Beslut om annonsering har tagits.
Mer info
Kontaktperson Erik Tellgren
Telefon 0470-775101
Område Växjö
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.veab.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Sista ansökningsdag 25 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Växjö Energi AB är ett modernt miljöföretag och en viktig del av Växjös framtidsutveckling. Vi är en kunskapsbärande organisation där den viktigaste resursen är vår personal. Som Utvecklings- och kvalitetschef är din roll central för verksamhetens utveckling och framgång. Du är en bärare av Växjö Energis värdegrund.