Lärare i årskurs 4-6 till Pär lagerkvistskolan

Lärare i årskurs 4-6 till Pär lagerkvistskolan

Pär Lagerkvistskolan är en skola som kommer att växa framöver. Vi vill bygga långsiktigt och vill förstärka med en lärare i åk 3 redan från januari som sedan följer med upp i åk 4-6. Som lärare hos oss arbetar du med att planera och genomföra undervisning enligt gällande läroplan. Vi arbetar kollegialt och teamkänslan är viktig då vi tror starkt på att det är tillsammans som vi uppnår de bästa resultaten. Du arbetar i arbetslag F-6. Du påbörjar ditt arbete i årskurs 3 och delar mentorskapet med en annan erfaren lärare. Inför nästa läsår följer du med din klass upp i årskurs 4. Vi är i inledningsskedet av att bygga upp ämnesintegrerat arbetssätt vilket vi tror på är en god undervisningsform för att utveckla kreativiteten och engagemanget för eleverna. Du är med och bygger innehållet av en ny skola!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare för årskurserna 4-6. Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i svenska, bild och SO. För tillsvidareanställning som lärare krävs lärarlegitimation. -Du har en medveten tanke kring din roll som lärare och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument. -Du har en förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och har goda kunskaper i att möta elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. -Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. -Du har god samarbetsförmåga, är öppen för ett kollegialt lärande, gillar att arbeta i team och är positiv till utveckling av verksamheten och dig själv. -Du tror på ämnesintegrering som en framgångsrik metod för att skapa lust, engagemang och sammanhang för eleverna. -Du ser fram emot att vara med om att bygga upp innehållet av en ny skola. Erfarenhet är önskvärt.

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se). Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Skola eller barnomsorg (442.5) och dels "Belastningsregister 9 § (442.3)" som avser enskild person. OBS! Vid rekrytering internt av undervisande personal till eller från förskoleklass, fritidshem, grundskola, kulturskola, särskola eller gymnasieskola i utbildningsförvaltningen kan det bli aktuellt med tillträde av tjänst vid terminsstart i augusti 2019. Detta är ett ledningsgruppsbeslut fattat utifrån barn- och elevperspektivet samt för att skapa förutsättningar för en god personalplanering inom förvaltningen. CV- och annonsförsäljare undanbedes.
Mer info
Kontaktperson Jennie Sjövall Jernelöv
Telefon 0470-599 411
Område Växjö
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola.html
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Pär Lagerkvist skola är en ny enhet som startade upp fullt ut i augusti 2017. På Pär Lagerkvist finns det plats för 200 förskolebarn och 800 elever. Vårt uppdrag är att stödja barn och elevers utveckling och lärande i ett 1-16-årsperspektiv. Samverkan sker mellan förskola och skola för att stödja barn och elevers övergång mellan olika stadier. Målet i ett 1-16-årsperspektiv är att vi tillsammans ska erbjuda en kreativ och utmanande lärmiljö som utvecklar det entreprenöriella lärandet. På Pär Lagerkvists förskola och skola får alla barn/ elever möta: -Ett lärande för hållbar utveckling för våra barn och elever. -Barn- och elevfokus. Trygghet, studiero, anknytning och kontinuitet. -En mångfald av pedagogiska metoder med transparens, inflytande och delaktighet. F-6 lokaler ligger i husets östra del med en kreativ och inbjudande skolgård. Lokalerna är präglade av transparens och är välplanerade för att skapa trygghet för de yngre eleverna. Fritidsverksamheten finns i direkt anslutning till klassrummen. Goda möjligheter finns att nyttja skolans bibliotek, dansrum och idrottshall. För oss är det viktigt att varje elev blir sedd och bekräftad för den man är. Goda relationer med våra elever och vårdnadshavare är grunden till trygghet. Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.