Förrättningslantmätare till kommunala lantmäterimyndigheten

Förrättningslantmätare till kommunala lantmäterimyndigheten

Du kommer att få handlägga alla olika typer av lantmäteriförrättningar både inom tätort och på landsbygd, från stadsutbyggnad till jord- och skogsfrågor. Vi söker särskilt dig som har intresse och erfarenhet av att handlägga mer omfattande eller komplicerade förrättningar inom både tätort och landsbygd. I arbetsuppgifterna ingår även rådgivning och service inom kommunen och till allmänheten i fastighetsrättsliga frågor. Genom vårt arbetssätt i nära samverkan med hela stadsbyggnadskontoret får du en viktig roll i den kommunala plan- och bygglovsprocessen - från planering till exploatering. Kompetensutveckling och en lärande organisation är viktigt för oss och du kommer att erbjudas möjlighet att utvecklas i arbetet genom deltagande i kurser och branschkonferenser men förutsätts också aktivt kunna bidra till vår gemensamma kompetensuppbyggnad genom att dela med dig av dina kunskaper.

Kvalifikationer
Du ska ha civilingenjörs- eller högskoleutbildning inom lantmäteri alternativt juristutbildning eller annan högskoleutbildning som har gett dig goda kunskaper inom fastighetsrätt och fastighetsbildning. Dina kunskaper inom det fastighetsrättsliga området är av stor vikt. Arbetet kräver att du har god analytisk förmåga, är strukturerad och kan ta ansvar för din egen arbetsprestation. Vana att leda förrättningssammanträden och förmåga att skapa förtroendefulla relationer med fastighetsägare och medarbetare är viktiga faktorer liksom god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Har du ett intresse för fältarbete är detta meriterande. Tjänsten kräver B-körkort. Vi ser helst att du har några års erfarenhet som förrättningslantmätare, men även du som nyligen blivit klar med din utbildning är välkommen att söka.

Vi undanber oss erbjudanden om annonsering - och rekryteringshjälp vid denna rekrytering. Beslut om annonsering har tagits. För att kunna ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Växjö kommun. Vi ser gärna sökande som bidrar till detta. Vi ber dig att i första hand söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår bedömning och hantering av inkomna ansökningar.
Mer info
Kontaktperson Katarina Johansson
Telefon 0470-436 52
Område Växjö
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Växjö kommunkoncern är Kronobergs läns största arbetsgivare med ca 7000 medarbetare fördelade på 600 arbetsplatser inom 250 yrken. Koncernen består av åtta förvaltningar och fem bolag. I takt med att invånarantalet ökar, behöver vi också bli fler kompetenta medarbetare. Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och etnisk bakgrund. Växjö kommun har en gemensam värdegrund som utgörs av fyra värderingar som gäller för alla som jobbar i kommunkoncernen. Värderingarna påverkar vårt sätt att vara och hjälper oss att leverera en god kommunal service och vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö. Det bidrar till ett hållbart arbetsliv. Stadsbyggnadskontoret med 55 medarbetare är byggnadsnämndens utredande och verkställande förvaltning. Förvaltningen ansvarar för frågor som detaljplanering, bygglov, mätning, framställning av kartor samt fastighetsbildning. Den kommunala lantmäterimyndigheten i Växjö kommun är en självständig myndighet men tillhör organisatoriskt stadsbyggnadskontoret. Lantmäterimyndigheten som idag består av nio medarbetare söker nu efter en lantmätare. Vi har ett nära samarbete med de andra avdelningarna inom stadsbyggnadskontoret som arbetar med mät- och GIS samt plan-och byggfrågor. Detta ger en helhetssyn på hela bygg- och samhällsprocessen. Vi medverkar aktivt i kommunens planarbete, särskilt med inriktning mot genomförandefrågor.