Fältsekreterare

Fältsekreterare

Som fältsekreterare arbetar du i en grupp där fältarbetet bedrivs genom uppsökande verksamhet, behovsinriktat fältarbete, närvaro på sociala medier och samverkan med andra verksamheter, organisationer och myndigheter. Du arbetar utifrån fältgruppens uppdrag med riktade insatser på samhälls-, grupp- och individnivå. I arbetet ingår samverkan med mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolorna i kommunen samt att bedriva fältarbete kontinuerligt i ett långsiktigt perspektiv. Du har hela Växjö kommun som arbetsområde, men med ett speciellt fokus på socialt utsatta områden. I fältgruppens arbete ingår att möta och dela gemensamma upplevelser med ungdomarna i deras egen miljö, skapa aktivitet och ge positiva alternativ. Vidare ingår att uppmärksamma tendenser inom ungdomskulturen, etablera frivilliga goda kontakter med ungdomar samt skapa trygga relationer till ungdomar då det kan ge goda möjligheter till motivation och förändring. Arbetet sker i nära samarbete med Navigator Växjö, som arbetar med ungdomar i åldern 16 24 år som inte går i skolan eller arbetar. Uppdraget för Navigator är att hjälpa ungdomarna på olika sätt för att hitta vägar vidare i livet. I samarbetet ingår också fältassistenternas arbete med föräldrarna genom föräldrautbildning och kulturkompetens. Arbetet utförs utifrån Växjö kommunkoncerns värdegrund: Vi bemöter alla med respekt, vi kan jobbet, vi utvecklar verksamheten och vi skapar en hållbar framtid. Arbetstiden är förlagd dagtid men även under kvällstid och helger.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom socialt arbete eller beteendevetenskap samt erfarenhet från arbete med ungdomar. Du är flexibel, stresstålig och har social kompetens. Du har också god samarbetsförmåga såväl som förmåga att arbeta självständigt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-körkort erfordras.

Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Mer info
Kontaktperson Anders Gustafsson, enhetschef
Telefon 0470-436 49
Område Växjö
Yrkesroll Administration, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 14 nov (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Arbete och välfärd ansvarar för områdena vuxenutbildning, arbetsmarknad och sysselsättning, försörjningsstöd, integration, flyktingmottagning inkl. ensamkommande flyktingungdomar, individ- och familjeomsorg, familjerätt, socialpsykiatri, budget- och skuldrådgivning samt alkoholhandläggning. Avdelningen Arbete och lärande - avdelningen för full sysselsättning, har ca 200 anställda och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där arbetsmarknads-, utbildnings-, bistånds- och integrationsfrågor möts och hanteras. Avdelningen består av tre områden: medborgarservice och integration, arbete och vuxenutbildning samt myndighet och rehab. Inom enheten Områdesbaserat arbete finns fältverksamhet och Navigator, som arbetar uppsökande och med att motivera till insatser för unga som varken arbetar eller studerar. Enheten har en viktig roll, i samverkan med Polis och andra instanser, att arbeta för ökad trygghet och minskad social oro.