Utvecklingssamordnare cirkulär ekonomi

Utvecklingssamordnare cirkulär ekonomi

Om arbetsplatsen
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". Region Kronoberg driver omställningsarbete för hållbar regional utveckling. Nu söker vi dig som vill jobba med omställningen till en cirkulär ekonomi. Det innebär att jobba genom våra grunduppdrag på Regional utveckling för att understödja samhällets behov av omställning till cirkulär produktion och konsumtion, cirkulära affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Vägledande för arbetet är den nya nationella strategin för cirkulär ekonomi samt pågående regionalt utvecklingsarbete, både kring cirkulär ekonomi och hållbar förvaltning av naturresurser. Här finns resultatet av det treåriga projektet kring cirkulär ekonomi, CRKKL, som bedrivits av Kronoberg och Kalmar i samarbete med Energikontor Sydost och Linnéuniversitet. Här pågår också en kunskapsuppbyggnad kring landskapets känslighet och potential där vi arbetar med integrerad landskapskaraktärsanalys som metod. Eftersom Kronoberg är ett av Sveriges mest sjö- och skogrika områden finns en stor resurs för dricksvattenförsörjning, fördröjning av vatten, säkrandet av biologisk mångfald och ökad besöksnäring vid vattendragen. Det skogsdominerade landskapen kan producera råvaror till många av framtidens produkter men behöver diversifieras och bli mer motståndskraftiga mot påfrestningar från vind och torka. Därför är en hållbar förvaltning av naturresurser en förutsättning för hållbar regional utveckling och omställningen till en cirkulär ekonomi, och en utgångspunkt för projekt- och policyutveckling framåt. Tjänsten är placerad på Regional utveckling inom verksamheten Hållbar tillväxt. Vår verksamhetsidé är: För invånarna, på uppdrag av politiken och i samhandling med relevanta aktörer driver vi Kronoberg framåt genom den regionala utvecklingsstrategin - Gröna Kronoberg 2025 www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/. Vi arbetar med uppdrag från både stat och region inom samhällsbyggnad, kultur och näringsliv. Hos oss finns utvecklingssamordnare och projektledare som driver insatser i bred samverkan med andra aktörer. Det innebär en hög grad självledarskap och ett process- och teamorienterat arbetssätt. Tillsammans vill vi skapa en arbetsmiljö som är effektiv, kreativ och som tar tillvara på engagemang. Våra arbetsformer har ett stort inslag av digitalt distansarbete både under nuvarande omständigheter och på längre sikt.

Arbetsuppgifter
Som utvecklingssamordnare cirkulär ekonomi har du följande arbetsuppgifter: - Mäkla och matcha möten med intressenter och aktörer - Mobilisera och leda utvecklingsinsatser - Handlägga ärenden och bereda beslutsunderlag för regionens politiska organ - Ta fram kunskapsunderlag och skapa lärande

Kvalifikationer
Vi söker medarbetare med följande kvalifikationer: - Akademisk utbildning inom relevant område eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig - Kunskap om och erfarenhet av hållbarhetsarbete, i synnerhet cirkulär ekonomi - Erfarenheter av process- och projektledning av utvecklingsarbete i bred samverkan - Digital kompetens som stödjer utvecklingen av området och våra arbetssätt - Erfarenheter från offentlig verksamhet är meriterande - Goda kunskaper i engelska i tal och skrift Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som förmåga att vara kommunikativ, pedagogisk, drivande, resultatinriktad och ha en mycket god samarbetsförmåga.

Övrigt
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Mer info
Kontaktperson Sunny Sandström
Telefon 0470-58 30 60
Område Växjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 13 apr 2021 (1 dag kvar)