Delprojektledare "Framtid vård och omsorg Kronoberg"

Delprojektledare "Framtid vård och omsorg Kronoberg"

Om arbetsplatsen
I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län". För invånarna, på uppdrag av politiken och i samverkan med andra driver vi utveckling enligt Gröna Kronoberg, vår regionala utvecklingsstrategi. Regional utveckling är en dynamisk verksamhet med uppdrag kring hållbar regional utveckling där Kompetens och lärande är den avdelning som bl. a ansvarar för vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege Kronoberg är en certifierad regional samarbetsplattform för arbetsliv och utbildning att tillsammans höja kompetensen och kvaliteten samt öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg. Samverkansparter är Kronobergs samtliga kommuner, Region Kronoberg, kommunala och privata utbildningsanordnare och fackförbundet Kommunal. Läs mer på: www.vo-college.se/kronoberg Att arbeta med regionala utvecklingsfrågor innebär höga krav på medarbetarnas roller och kompetenser på ett utåtriktat sätt, processorienterat och teambaserat arbetssätt och på en innovativ arbetsmiljö. Våra medarbetare processleder, utreder och analyserar, mobiliserar och initierar projekt, handlägger ärenden, informerar och kommunicerar, anordnar mötesplatser, följer upp och utvärderar. Vård- och omsorgscollege och Region Kronoberg beviljades medel av ESF-rådet för att bedriva projektet "Framtid vård och omsorg-Kronoberg". Projektet är ett initiativ som samlar 6 kommuner i Kronobergs län samt Region Kronoberg, andra arbetsgivare, utbildningsanordnare och relevanta organisationer inom området i att möta de stora utmaningar som branschen står inför. Projektet syftar till att genomföra olika typer av kompetensutvecklingsinsatser riktade till vård- och omsorgspersonal, lärare och rektorer samt chefer och ledare hos ingående organisationer. Projektet ska fokusera på tre områden, där kompetensutveckling och lärande arbetsplatser är främsta arbetssätt. I de medverkande organisationerna kommer en utvecklingsenhet att utses som ska vara testbädd för projektets samtliga insatser. Insatserna är att: - Utveckla, anpassa och förbereda verksamheter för att öka attraktionen, jämställdhet och mångfald till yrket genom att bl. a kompetensutveckla inom bemötande, handledning- och språkombudskompetens. - Höja kunskapen, tillgängliggöra och utveckla verksamheter för att bättre kunna nyttja

Arbetsuppgifter
Vi söker nu två delprojektledare för "Framtid vård och omsorg" då en av våra projektledare går in i annat uppdrag hos oss och vår andra projektledare går på föräldraledighet. Delprojektledare 1: Du är den som blir ansvarig för fyra av de åtta lärande enheterna som ska tas fram samt leder och utvecklar kompetensutvecklingsinsatser för övrig personal. Du kommer också att leda arbetet tillsammans med projektledare gällande analys, planering, genomförande, utveckling, dokumentation, uppföljning och utvärdering. Som delprojektledare 1 kommer du att ha särskilt fokus på språkombud/kommunikation och inkludering, förenkla kommunikation och attraktion för undersköterskor och motsvarande inom verksamheterna. Delprojektledaren kommer att rapportera till projektledare, referensgrupp och styrgrupp samt ha kontakt med forskarna och utvärderaren. Tjänsten är ett tidsbegränsat uppdrag mellan den 1/2-21 till 31/1-22. Delprojektledare 2: Du är den som blir ansvarig för fyra av de åtta enheterna som ska tas fram samt leder och utvecklar kompetensutvecklingsinsatser för övrig personal. Du kommer också att leda arbetet tillsammans med projektledare gällande analys, planering, genomförande, utveckling, dokumentation, uppföljning och utvärdering. Som delprojektledare 2 kommer du att ha särskilt fokus på digitaliseringsfrågor, e-hälsa, utveckling av användning av digital teknik i lärsituationer. I ditt uppdrag ingår även att rapportera till projektledare, referensgrupp och styrgrupp. Du kommer också ha kontakt med forskarna och utvärderaren. Tjänsten är ett föräldravikariat mellan den 26/4-21 till 31/1-22. Detta socialfondsprojekt är ett treårigt projekt som pågår i ytterligare ett år. I projektet finns förutom dessa två delprojektledare även en huvudprojektledare anställd som har ett övergripande ansvar för att projektet når uppsatta mål inom projektets ramar. I projektet kommer även följeforskare att delta. Som delprojektledare har du följande ansvarsområden: *Projektleda *Kommunikation, språk (delprojektledare 1) *Digitalisering, e-hälsa (delprojektledare 2) *Leda grupper och workshops *Mäkla och matcha möten för relevanta intressenter *Kommunicera med samverkande parter *Följa upp och utvärdera insatser inom projektet

Kvalifikationer
Kvalifikationer: *Relevant akademisk utbildning eller motsvarande *Kunskap om och erfarenhet av de aktuella områdena *Erfarenhet av att leda större projekt, projektledarskap inom kommunal eller statlig verksamhet *Goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska Det är meriterande att du har: *Erfarenhet av att jobba i en politiskt styrd organisation *Kunskap och erfarenhet av förändringsarbete *God kännedom och upparbetade kontakter med berörda organisationer Vi ser att du brinner för frågor inom vård- och omsorg, är flexibel och driven och gillar att arbeta såväl självständigt som i team. Du behöver vara bra på att samverka med olika aktörer och ha många bollar i luften. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. *B-körkort krävs

Övrigt
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Offentliga jobbs telefonsupport på tel 0771-101029
Mer info
Kontaktperson Cristina Haraldsson
Telefon 0470-58 62 40
Område Växjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 24 jan 2021 (1 dag kvar)