Huvudplanerare SGS DNA Köping/Västerås

Huvudplanerare SGS DNA Köping/Västerås

Till vår produktionsavdelning behöver vi nu stärka upp vår planeringsfunktion med en huvudplanerare. Produktionsavdelningen består av 5 avdelningar/grupper där huvudplaneraren kommer att ansvara för den övergripande planeringen från order till skeppning. Du rapporterar direkt till produktionschefen

Arbetsuppgifter
Som huvudplanerare kommer du att ha full flödesöversikt över hela produktionskedjan från order till skeppning av produkterna. Du kommer, i samarbete med detaljplanerarna i respektive grupp, att arbeta med att säkerställa produktionen samt att produktionsorder läggs in och att material finns tillgängligt för produktion. Du kommer dagligen att delta vid möten i produktionen och se till att man följer uppgjord planering.

Exempel arbetsuppgifter som ingår i rollen:
  • Planera den övergripande produktion mot ledtider och utifrån produktionsbegränsningar
  • Skapa en överblick av resurssituationen för kommande order.
  • Organisera planeringsmöten med orderhanteringen, produktion och inköp
  • Sammanställning av övergripande nyckeltal för siten (KPIer)
Din profil

Du har eftergymnasial utbildning alternativt högskoleutbildning inom logistik-, inköp eller produktion. Du har minst 3 års erfarenhet av detalj eller huvudplanering från life science, kemi eller livsmedelsproduktion i en internationell miljö. Du är van vid att ha många kontaktytor såväl internt som externt. Vidare så har du lätt för att utrycka dig såväl muntligt som skriftligt i både svenska och engelska.
Du har mycket goda kunskaper i Excel samt att arbeta med planeringsverktyg såsom PREACTOR, erfarenhet av LIMS .

Du är en kommunikativ person som vågar ställa krav och kan styra och leda mot uppsatta mål.

Du kan hantera kundförfrågningar samtidigt som produktionen styrs så ekonomiskt optimalt som möjligt. Du har god analytisk förmåga, är sifferorienterad, noggrann och du har lätt för att hantera flera olika arbetsuppgifter samtidigt och kan prioritera mellan dem. Vidare så är du en positiv person med myckket energi som har lätt för att samarbeta och har en coachande förhållningssätt

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag är 2020-08-24. Vi tar emot och gör urval av inkommande ansökningar löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Du skickar din ansökan och bifogar personligt brev och CV till work@sgsdna.com

Kontaktpersoner
Åsa Ekblad 0221-29650 (Växel),Produktionschef
Jenny McWhinney,0221-29650 (Växel), Unionen
Mer info

Om arbetsgivaren

Vill du vara med på en
spännande teknik-, utvecklings- och expansionsresa där du jobbar med produkter som räddar liv? Vi befinner oss i en expansiv period och för att möta den stora efterfrågan av våra produkter kommer vi att utöka antalet medarbetare. Under 2020 flyttar vi till nya större lokaler i Västerås.

SGS DNA är ett välrenommerat företag som ingår i QIAGEN koncernen. Företaget ligger i Köping och har 85 anställda, efter sommaren påbörjar vi flytten till Västerås. Vi jobbar med kundanpassade medicintekniska produkter för i första hand In Vitro diagnostik
(IVD), men även andra användningsområden. Vi applicerar Medicintekniska direktiven, ISO13485 (EU) och 21CFR820 (USA). SGS DNAs kunder finns på den europeiska och amerikanska marknaden och vi omsatte ca 85 miljoner SEK under förra året.