Produktionsledare på Modexa

Produktionsledare på Modexa

Modexa är i en expansiv fas och kommer att utöka sin verksamhet i Västerås. Man söker nu en person som ska ta ansvar för att leda produktionen tillsammans med övriga produktionsledningen. Modexa arbetar med tillverkning av köksdetaljer i en produktionsprocess med träbearbetning och lackering som huvudfunktioner. En stor del av arbetet handlar om produktionsutveckling där samordning mellan människa, maskin, material och metod optimeras till bästa ekonomi och resultat.

Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att den operativa produktionsverksamheten inom dina produktionszoner har rätt kompetens, samt levererar i tid och med rätt kvalitet.
 • Operativ daglig styrning och uppföljning av dina produktionszoner.
 • Samordning av verksamheten inom produktionsenheten i Västerås samt dialog med outsourcingrelationer och övriga avdelningar.
 • Introduktion, grundutbildning och kompetensutveckling av underställda, inkl inhyrd personal
 • Stötta, leda och pusha personalen i deras ansvarsområden, bl. a genom att säkra befogenheter och ansvar, bygga in kultur av "ständiga förbättringar", industriellt tänk, etc.
 • Utveckling av system, processer och rutiner.
 • Kvalitetssäkring ihop med företagets Kvalitetsansvarige, t.ex. genom stickprov, besiktningar och kvalitetsuppföljning.
 • Effektivisering av nya och befintliga processer.
 • Optimera beläggningsgraden i maskinpark samt minimera "stackar och ställtider".
 • Problemlösning och hantering av komplexa reklamationer.
 • Teknisk analys av metoder, arbetsmoment och maskinpark.
 • Operativt-, taktiskt- och strategiskt underhåll av maskinpark.
 • Utföra mätning och tidsstudier, vid uppstart, löpande befintlig verksamhet, förbättringar samt tillfälliga toppar.
 • Deltagande i och ansvar för projekt, delta i planerings-, projekt- och utvecklingsmöten.
 • Vidareutveckla processer och arbetsrutiner för verksamheten.
 • Driva de egna operativa inköpen samt föra dialog med olika leverantörer samt med företagets strategiska inköpsfunktion.
 • Sköta relationer med myndigheter (bl.a. tillstånd), Previa företagshälsovård samt arbetsmiljömässiga åtaganden på föredömligt sätt.
 • Tillse att kringfunktioner och stödjande maskiner hela tiden fungerar i fas med Produktionens maskinpark.
 • Nära relation till våra underleverantörer och serviceföretag.
Dina egenskaper

Integritet och förmåga att driva idéer till genomförande. Mycket god vana att leda människor. Förmåga att bygga en stabil, leveranssäker och industriell process med hög kompetens i bemanningen.

Du har god samarbetsförmåga och ett tydligt fokus på att leverera enligt uppsatta mål.

Vem är du?

Vi söker dig som har en relevant utbildning och med en bakgrund och erfarenhet inom relevanta områden.
Du har vana vid de vanligaste Office-programmen och är inte främmande för att arbeta i olika affärssystem. Du behärskar svenska utan problem och är bekväm med att tala och skriva engelska.
Du gillar ordning och reda och arbetar strukturerat framåt. Som person är du prestigelös och kommunikativ och trivs med mycket kontakter.

Intresserad?

Vi hanterar ansökningar löpande vartefter de kommer in. Vi gör ingen skillnad på sökandes bakgrund eller identitet, utan bedömer alla på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Känner du dig sugen på denna utmaning tycker vi du ska ansöka så snart du kan! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Mer info
Område Västerås
Yrkesroll Organisation & ledning, Industri & Anläggning, Industri & Produktion
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av INDUSTRIQOMPETENS
Sista ansökningsdag 31 mars (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

IQ har en pool med tekniskt yrkesskickliga medarbetare som hyrs ut vid behov. Flera företag delar på personer med kompetens som det råder brist på.
Verksamheten riktar sig till tillverkningsindustrin i Mälardalen och södra Dalarna.
Det nära samarbetet med företagen säkerställer inriktningen vid rekrytering och utveckling av medarbetarna. IQ satsar på den sociala kompetensen, nya tekniker och arbetsmetoder vilket gör att kompetensen alltid är aktuell.
Som arbetsgivare tillämpar IQ Teknikavtalet och erbjuder personalen bra anställningsvillkor, vilket attraherar många duktiga personer till personalpoolen. Det säkerställer i sin tur den långsiktiga kompetensförsörjningen.
IQ hjälper sina kunder inom det personaldministrativa området, exempelvis med rekrytering, tester, kompetensanalyser, utbildningar, kompetensväxling och vid nerdragningar.