Produtionstekniker

Produtionstekniker

Rollen som produktions- och designtekniker involverar ansträngningar för att förbättra vårt produktionsflöde enligt LEAN-filosofier och modelleringsprodukter och inventarier under produktutvecklingsprojekt.

Grundläggande färdigheter

1. Skapa och arbeta med modeller i SolidWorks-miljön.

2. Grundläggande kunskap om LEAN-produktion.

3. Arbeta med befintliga layouter och flödesscheman i Auto-Cad.

4. Utför beräkningar för produktionsteknik.

5. Kunna föra en skriftlig och talad konversation på svenska och engelska.

6. Att arbeta som ett team kommer naturligt

7. Ha en äkta teknisk kunskap och intresse.

Mål

1. Behärska LEAN-verktygen som implementeras i fabriken, 5S, standardiserat arbete och daglig ledning.

2. Tillräcklig teoretisk och praktisk kunskap om våra processer, djupdragning, böjning, stansning, svetsning och limning för att delta i produktutvecklingsprojekt.

3. Förståelse för kundens behov och specifikationer.

4. Konstruera fixturer och verktyg för produktionen.

5. Utför beräkningar för produktionsteknik, inklusive data från ERP-systemet.

6. Stöd produktionscheferna vid deras uppföljningsmöten med personal. Kan vara information om pågående projekt eller undervisning om produktionsteknik.

7. Skapa nya robot- och NC-program. Mer förkunskaper än våra operatörer.

8. Godkännande av konstruktionsändringar på produktionsutrustning och ansvarig för självutformade maskiner för att uppfylla kraven för CE-överensstämmelse.

9. Att vara ansvarig för ritningsarkiven och ritningarna som ska uppdateras.

10. För att säkerställa att rutinerna och instruktionerna i ledningssystemet, som hänför sig till ansvarets egen del, följs och utvecklas.

11. Att vara ansvarig för att upprätthålla 5S inom det specifika ansvarsområdet.

Svårigheter

1. För att få order från flera chefer krävs ett strukturellt sätt att arbeta.

2. Förändringsarbete innebär ibland att hantera ovilliga anställda.

Interaktion

1. Projektledare, koordinator eller stöd för den pågående utvecklingsprocessen och byggprojekten.

2. Teknisk hjälp för underhållsavdelningen, produktion, försäljning och kunder.

3. Ibland kommer det att bli nödvändigt att rulla upp ärmarna och hjälpa montörerna att montera armatur, verktyg, automatiseringsutrustning etc. som du har designat eller specificerat.

Skicka ansökan till: info@conductus.se
Mer info
Område Västerås
Yrkesroll Bygg & Hantverk, Industri & Anläggning, Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 9 feb 2020 (18 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Conductus AB är ett av Västmanlands ledande rekryterings och bemanningsföretag inom bygg, hantverk och industribranschen. Vi erbjuder små, medelstora och stora bolag bättre flexibiltet genom kostnadseffektiva och snabba lösningar inom bemanning och rekrytering. Vi vill att det ska vara enkelt för både kunder och personal att arbeta med oss. Våra ledstjärnor är; trygghet, kvalitet och ansvar. Conductus AB är ett auktoriserat bemanningsföretag med allt vad det innebär ocg följer lagar, förordningar och kollektivavtal. Välkommen till oss!