Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.

Till Hagabergs & Lokattens förskolor söker vi Förskollärare

Hagaberg, Lokattens och Vikingens förskolor bildar tillsammans en enhet med gemensamma mål & strategier. Här utvecklar vi förskolans kvalitet med hjälp av forskning, kommungemensamma utvecklingsinsatser, reflektioner, dialoger och möten för kollektivt lärande. Olikheter och mångfald ser vi som förutsättningar för hållbar utveckling på alla nivåer.

Övergripande mål läsåret 22/23; Språk, kommunikation och samspel.

Strategier för att arbeta i riktning mot våra mål är tid för lek, måltidspedagogik, väl introducerade lärmiljöer, en organisation som stödjer delaktighet och dialoger med barnen & Scaffolding som metod för att undervisa i förskolan. I augusti behöver vi förskollärare som vill lära och utvecklas tillsammans med oss.

Arbetsbeskrivning (arbetsuppgifter)
 • Du har ett reflekterande och pedagogiskt medvetet förhållningssätt till förskolans uppdrag.
 • Du bidrar till en trygg och inspirerade lärmiljö med god balans mellan omsorg, utveckling och lärande, för varje enskilt barn och för gruppen som helhet.
 • Du tar ansvar för att läroplanens mål och riktlinjer omsätts i vardagens rutiner & omsorgstunder
 • Du lever förskolans värdegrund i samspelet med både barn, vårdnadshavare och kollegor.
 • Du kan med utgångspunkt i barnens behov välja läroplansmål och syfte för undervisningen & organisera för inlärning.
 • Du kan undervisa på ett utforskande sätt och kommunicera målstyrda processer samt barnens förändrade kunnande med stöd i dokumentationen.
 • Du kan bidra till kvalitetsutveckling och analyser av måluppfyllelse i utbildningen som helhet.
 • Du har barnfokus och agerar lösningsinriktat och flexibelt.
Vi söker dig som...
 • Är legitimerad förskollärare och vill arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 • Har ett tydligt barnfokus och är positivt inställd till förskolans uppdrag enligt gällande styrdokument.
 • Agerar för att kontinuerligt öka barnens förutsättningar till delaktighet, lek, utforskande och lärande i samspel med andra.
 • Har förmågan att lära om och tänka nytt.
 • Har ett värdegrundat och professionellt förhållningssätt i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.
 • Är strukturerad och tar ansvar för att organisera för delaktighet, lärande och dialoger.
 • Kan använda dokumentationen för att reflektera & kommunicera målstyrda processer.
 • Kan hantera konflikter/motstånd på ett lyhört och konstruktivt sätt.
 • Har strategier för hur du tillsammans med barn, kollegor & vårdnadshavare kan omsätta läroplanens intentioner varje dag.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet

Som person ser vi att du...
har kunskap om vägledande samspel och lärmiljöns betydelse.

värnar leken för barnens möjlighet till utveckling och reflektion.

har förmågan att organisera för att alla barn ges goda förutsättningar till delaktighet, inflytande och lärande i vardagen.

Beskrivning av förskolorna

Hagabergs förskola har plats för ca 70 barn fördelat på 4 avdelningar. Förskolan har skogen och havet runt knuten och egen stor gård. Här lagas maten från grunden på plats av en engagerad kock. Lokatten är en Reggio Emilia inspirerad förskola med plats för 15 barn, belägen i Skeppdalsström ca 40 minuter med buss från Slussen. Här har vi också skogen runt knuten och egen fin gård.

Utvecklingsområden läsåret 23/24

Scaffolding som undervisningsmiljö

Medverkande i IFOUS språkprogram 2023-2025

Lärmiljön - den 3:e pedagogen

Relationen mellan undervisning & Inlärning - inkludering

För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.

Värmdö kommun erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.

Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.

Anställningen omfattar 100 % och är tillsvidareanställningar Ev. tillträde 7/8 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg. Klicka på "sök tjänst" nedan och följ sedan instruktionerna. Välkommen med din ansökan senast den 10/4 2022

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Gunilla Engman, rektor på 073 988 7995 alt 08 570 473 55 tfn.

Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer info
Område Värmdö
Yrkesroll Utbildning, Förskollärare
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Värmdö Kommun
Hemsida https://varmdo.varbi.com
Sista ansökningsdag 10 apr 2023 (18 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.