Speciallärare till grundsärskolan

Speciallärare till grundsärskolan

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.
Värmdö kommun är en ung kommun i utveckling med unga medborgare. Som skolkommun är Värmdö en progressiv och utvecklingsbenägen kommun. Undervisningen är i stor grad digitaliserad. Vi har en fin närhet mellan skolorna med täta samarbeten och erfarenhetsutbyten. Likvärdighet, inspiration och framåttänk präglar vår skolvardag.

Välkommen till Kullsvedsskolan
- en arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel, kompetens, samarbete, utveckling och kreativitet. Hos oss fokuserar vi på tillgänglighet och inkluderande lärmiljöer i ett hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoperspektiv.

Uppdraget som speciallärare
handlar om att leda alla delar av undervisningen och följa upp varje elevs utveckling och lärande. Grundsärskolans klasser består av 5-8 elever. I varje klass arbetar undervisande lärare tillsammans med resurspersonal. Som undervisande lärare har du också ansvar för att leda resurspersonalen i klassen.
I denna lärartjänst ingår mentorsansvar för en av skolans särskoleklasser för mellan- och högstadium med undervisning utifrån grundsärskolans ämnesområden i läroplanen. Mentorn och klassens resurser bildar ett klassteam som har gemensam tid avsatt för veckovis planering. Som lärare ingår du i ett av skolans två lärararbetslag och som medarbetare i hela kollegiet tillhör också våra lärare fasta tvärgrupper (blandad personal). Tvärgrupperna arbetar med skolans prioriterade mål och övergripande utvecklingsprocesser under arbetsplatsträffar och studiedagar

Vi söker en lärare
som har lärarlegitimation med behörighet i grundsärskolans ämnesområden. Har du speciallärar-/specialpedagogbehörighet ses detta som meriterande.

För tjänsten krävs också erfarenhet från undervisning av elever i särskolan eller andra elever i omfattande behov av särskilt stöd samt erfarenhet av teckenkommunikation och andra kommunikationssätt t.ex. Pecs.
Erfarenhet av att arbeta utifrån TBA (Tillämpad beteendeanalys) och/eller PBS (Positivt beteendestöd) är meriterande.

Som person är du
inkluderande i din roll, med ett tydligt ledarskap och en god struktur. Du har engagemang och lösningsfokus, arbetar för en god arbetsmiljö för dina elever såväl som dina kollegor och är en kreativ lagspelare.

Kullsvedsskolan
ligger i Hemmesta öster om Gustavsberg, ca.30 minuter med direktbuss från Slussen. Skolan består av grundsärskola åk 1-9 samt kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU) åk 6-9 för elever med autism i grundskolan. I höst kommer vi ha ca. 65 elever totalt. Skolan har också fritidshem.

Läsåret 2021-22 kommer här finnas runt 55 medarbetare, i huvudsak lärare/speciallärare och resurser/fritidspersonal. Vi har ett väl utvecklat arbete med extra anpassningar, visuellt stöd och digitala hjälpmedel i undervisningen. Skolan har två förstelärare, legitimerad kompetens i samtliga praktisk-estetiska ämnen samt en väl fungerande elevhälsa där samtliga kompetenser ingår.

Kullsvedsskolan har inriktning PBS (Positivt Beteendestöd)/TBA (Tillämpad beteendeanalys) där kompetensen är hög. Skolan har också Grön flagg-certifiering.

Värmdö kommun
erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, personalstöd, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Mer info
Kontaktperson Värmdö Kommun
Telefon 08-57047000
Område Värmdö
Yrkesroll Utbildning, Specialpedagog, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 9 juli 2021 (16 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Värmdö är en förtrollande vacker plats i förändring där modiga medarbetare får saker gjorda. Genom tillit, handlingskraft och öppenhet, får våra medarbetare möjlighet att göra livet bättre för invånarna. I Värmdö ska varje medarbetare uppnå frihet att växa, frihet att välja väg, frihet att göra skillnad. Värmdö. Möt friheten.